ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κρίση «χτύπησε» και τις ακάλυπτες επιταγές

Η κρίση «χτύπησε» και τις ακάλυπτες επιταγές

Μείωση 77,33% το φετινό Μάρτιο σε σχέση με το Μάρτιο του 2012 σημείωσε το φαινόμενο των ακάλυπτων επιταγών.

Επίσης, σημαντική μείωση κατά 54% παρατηρείται το φετινό τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012, συνολικά ως προς τα ποσά των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών.

Πιο συγκεκριμένα, τον τρίτο μήνα του έτους οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε 4.146, συνολικού ύψους 45,804 εκατ. ευρώ και οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 6.601 τεμάχια, αντίστοιχου ύψους αξίας 10,119 εκατ. ευρώ.

Έτσι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», οι δείκτες ασφυξίας που σφυγμομετρούν τον παλμό της αγοράς διαμορφώθηκαν το Μάρτιο σε συνολική αξία 55,9 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε 212.973 εκατ. ευρώ και οι απλήρωτες συναλλαγματικές σε 43.774 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα συνολικά οι δείκτες ασφυξίας του τριμήνου να υπερβούν τα 256,7 δισ. ευρώ. Το ίδιο διάστημα πέρυσι, οι δείκτες αυτοί αντιπροσώπευαν 559.341 εκατ. ευρώ με τις επιταγές να έχουν τα 500.652 εκατ. ευρώ ακάλυπτα ποσά. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι το Μάρτιο του 2012, το 41% του συνολικού ποσού των ακάλυπτων επιταγών αντιστοιχούσε στο 1% του συνολικού αριθμού των τεμαχίων.

Το Μάρτιο φέτος, οι ακάλυπτες επιταγές που αντιπροσωπεύουν 45,8 δισ. ευρώ παρουσιάζουν μείωση κατά 77,33% σε σχέση με το Μάρτιο του 2012 και οριακή αύξηση κατά 0,25% σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2013. Ως προς τα τεμάχια, εμφανίζουν μείωση κατά 27,71% σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2013 και μείωση κατά 70,28% σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές που ανήλθαν σε 10,119 δισ. ευρώ και σε 6.601 τεμάχια παρουσίασαν μείωση κατά 42,27% το φετινό Μάρτιο σε σχέση με το Μάρτιο του 2012 (ως προς τα ποσά) και επίσης, παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά 41,91% σε σχέση με το Φεβρουάριο φέτος ως προς τα ποσά Συγκριτικά με τον αριθμό των τεμαχίων, προκύπτει μείωση κατά 16,98% το φετινό Μάρτιο σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2013 και επίσης ως προς τα τεμάχια, η μείωση είναι της τάξεως του 39,27% στη σύγκριση Μαρτίου 2013 και Μαρτίου 2012.