ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΘΕ: Συμβολή στην αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ελληνικού κράτους

ΕΘΕ: Συμβολή στην αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ελληνικού κράτους

Ο θεσμός των Ανώνυμων Εταιριών Επενδύσεων Ακινήτων (ΑΕΕΑΠ), των εταιριών δηλαδή που επενδύουν στην ανάπτυξη ακινήτων, μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού κράτους και ασφαλώς να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εργαλείο για τους επενδυτές που αντιλαμβάνονται τη μεσομακροπρόθεσμη προοπτική της ελληνικής αγοράς ακινήτων, αναφέρεται στην τελευταία μηνιαία έκδοση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Μεγαλύτερη ευελιξία στις προϋποθέσεις σύστασης αλλά και στους κανόνες λειτουργίας των ΑΕΕΑΠ προβλέπονται στον νέο νόμο, με στόχο την άμεση αξιοποίηση τόσο των υφιστάμενων ιδιωτικών ακινήτων, όσο και αυτών που διαθέτει προς πώληση το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Πέραν της εναρμόνισης με όσα ισχύουν σε διεθνές επίπεδο με τα Real Estate Investment Trusts, οι νέες διατάξεις σηματοδοτούν επαύξηση των επενδυτικών και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, αναφέρεται στην έκδοση της ΕΘΕ.

Μετά από διαβούλευση θεσμικών φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων για τη διεθνή και τοπική εμπειρία λειτουργίας του προϊόντος, αποφασίσθηκε σειρά αλλαγών του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να επιτευχθεί και η προσέλκυση ξένων επενδυτών. Ο εκσυγχρονισμός αυτός αφορά, κυρίως, σε διατάξεις που επαυξάνουν τις δυνατότητες επένδυσης σε εταιρίες που σχετίζονται με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και βελτιώνουν τους όρους δραστηριοποίησης των ΑΕΕΑΠ, ενώ τροποποιεί άλλες διατάξεις της νομοθεσίας που δεν ανταποκρίνονται πλέον στην παρούσα οικονομική συγκυρία, ούτε στις οικονομικές εξελίξεις και στις ανάγκες των συναλλαγών.

Ειδικότερα, όπως έχει αποδειχθεί διεθνώς, η υιοθέτηση του επενδυτικού σχήματος της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας από εταιρείες αποκλειστικού σκοπού που εισάγονται στα χρηματιστήρια, συμβάλλει κατά τον πλέον αποτελεσματικότερο τρόπο, στην ανάπτυξη της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αποτελεί πόλο έλξης ξένων κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ως χρηματιστηριακό προϊόν, έχει ιδιαίτερα αναπτυχθεί στις ΗΠΑ και την Αυστραλία κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες και πιο πρόσφατα σε Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία, αναφέρει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ