ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές

Μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές

Νέα μείωση σημείωσαν τόσο σε αριθμό, όσο και σε ποσά οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές.


Συγκεκριμένα, την χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013, σύμφωνα με στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε 34.418 τεμάχια, συνολικού ύψους 411,1 εκατ. ευρώ και οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 56.321 τεμάχια, αξίας 89,8 εκατ. ευρώ.

Την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2012 οι ακάλυπτες επιταγές σε τεμάχια είχαν ανέλθει σε 97.172 και σε αξία ένα δισ. ευρώ, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές σε τεμάχια έφτασαν τις 86.219 και σε αξία σε 135,8 εκατ. ευρώ.