ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Αθηναίων: Αδικαιολόγητη η υποβάθμιση από Moody's

Δήμος Αθηναίων: Αδικαιολόγητη η υποβάθμιση από Moody's

Αδικαιολόγητη χαρακτηρίζει ο δήμος Αθηναίων την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητάς του από τον οίκο αξιολόγησης πιστωτικών κινδύνων Moody's και διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση στηρίζεται στην καθυστέρηση αναχρηματοδότησης επίμαχου δανείου που είχε συναφθεί το 2003 για τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών Έργων.

Η υποβάθμιση από την κατηγορία «Caa3» στην κατηγορία «C» έγινε για συσσωρευμένες ανεξόφλητες οφειλές (τόκοι και κεφάλαιο) από δάνειο ύψους 29,5 εκατ. ευρώ, που είχε συναφθεί με την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας το 2003 και προβλεπόταν να αποπληρωθεί τον Αύγουστο 2010. Τελικά, ο δήμος προχώρησε σε σύναψη 10ετούς δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει το κεφάλαιο και να καλύψει μέρος των οφειλόμενων τόκων προς την ΑΤΕ που τελεί υπό εκκαθάριση.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, η υποβάθμιση είναι αδικαιολόγητη διότι «υπαγορεύεται περισσότερο από τεχνικές δεσμεύσεις και λιγότερο από την πραγματική οικονομική κατάσταση του δήμου. [...] Η εν λόγω υπόθεση είναι άλλο ένα παράδειγμα ασφυκτικών και αναποτελεσματικών εγκριτικών διαδικασιών που αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη ενός οργανισμού, ιδίως στις δύσκολες και απαιτητικές σημερινές συνθήκες, στηριζόμενη στην καθυστέρηση αναχρηματοδότησης ενός παλαιού δανείου».

Το αρχικό δάνειο είχε συναφθεί το 2003 ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και προβλεπόμενη αποπληρωμή κεφαλαίου τον Αύγουστο 2010. Επί δημαρχίας Νικήτα Κακλαμάνη, το 2009 ξεκίνησε η αναχρηματοδότηση του δανείου, που όμως δεν πέτυχε την έγκαιρη εκπλήρωση του όρου αποπληρωμής. Η παρούσα δημοτική αρχή προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του δανείου, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά από διαγωνισμό που έγινε το 2012 «με καλύτερους όρους, μάλιστα, και παρά τη διαρκή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος», όπως διευκρινίζεται από το δήμο Αθηναίων.

Ο δήμος Αθηναίων διαπιστώνει όμως και πλεονεκτήματα στην έκθεση του Moody's, καθώς ο οίκος αναγνωρίζει «επιτυχή οικονομική λειτουργία της παρούσας διοίκησης του δήμου».

Όπως σημειώνεται από τον δήμο, παρά την κατά 60% μείωση της χρηματοδότησής του, πέτυχε λειτουργικό πλεόνασμα, πλήρη εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του προς τις τράπεζες, το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους προμηθευτές. Επίσης μείωσε κατά 12,8% τα οφειλόμενα δάνεια, πό 219,3 εκατ. ευρώ στις 31/12/2010 σε 191,6 εκατ. ευρώ στις 20/06/2013 και σήμερα η συνολική δανειακή έκθεσή του είναι 20% χαμηλότερη της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, διευκρινίζει ο δήμος, «είναι διεθνώς αποδεκτά και αναγνωρίσιμα» διότι έχουν εξαχθεί σύμφωνα τα διεθνή δημοσιονομικά πρότυπα GFS 2001 και σε πλήρη αντιστοιχία με τη γενική κυβέρνηση.