ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών τον Δεκέμβριο 2013

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών τον Δεκέμβριο 2013

Ο Δεκέμβριος δεν ήταν καλός μήνας για τους Έλληνες εξαγωγείς, καθώς η αξία των εξαχθέντων προϊόντων σημείωσε μεγάλη μείωση, κατά 14,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Ως αποτέλεσμα, καθ' όλο το 2013 υπήρξε πτώση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών κατά 0,2%, ενώ το 2012 είχε καταγραφεί αύξηση 13,6% και το 2011 η άνοδος ήταν της τάξης του 14,9%.

Ειδικότερα, από τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας, προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.486,2 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2013, έναντι 3.870,2 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 9,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση 12,2%).

Ενώ, το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2013, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων παρουσίασε μείωση 5% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012. Σχετικά, εξάλλου, με τις εισαγωγές, η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι η σχετικά υψηλή μείωση στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη μείωση εισαγωγής πλοίων.

Όσον αφορά στις εξαγωγές-αποστολές, η συνολική αξία τους ανήλθε στο ποσό των 2.095,4 εκατ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο, έναντι 2.441,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 14,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση 3,7%).

Ενώ, το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών παρουσίασε μείωση 0,2% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012.

Διαβάστε επίσης

Αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία