ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτή Βουλιαγμένης»

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτή Βουλιαγμένης»

Διεθνή Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτή Βουλιαγμένης» προκηρύσσει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), στο πλαίσιο της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας της.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 15 έτη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 5 έτη.

Βασική επιδίωξη της ΕΤΑΔ ΑΕ, όπως τονίζεται στην ανακοίνωσή της, αποτελεί η λειτουργία του ακινήτου ως οργανωμένη ακτή με εκσυγχρονισμό, εμπλουτισμό και συντήρηση των υποδομών του, που θα είναι αρμονικά ενταγμένες στο περιβάλλον, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβάνονται και εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων) της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά του τεύχους προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την προκήρυξη, από τα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, 7ος όροφος, γραφείο 705, από 15.05.2014 έως και 20.06.2014 και ώρες 09:00 έως και 15:00, έναντι ποσού 1.000 ευρώ το οποίο θα κατατίθεται με τραπεζική επιταγή στο Ταμείο της εταιρείας (γρ. 210).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29.07.2014 στα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ (σε χώρο που θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα στο Γενικό Πρωτόκολλο της εταιρίας γρ. 214).

Διαβάστε επίσης

Απαγόρευση θαλάσσιας κυκλοφορίας θαλάσσιων μοτοποδηλάτων τους καλοκαιρινούς μήνες