Ρύθμιση ανάσα για Ελεύθερους Επαγγελματίες...

Την υπαγωγή τους σε τρίτη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία στους Ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ προβλέπει το Νομοσχέδιο που προωθεί η γ.γ. Κοινωνικής Ασφάλισης και παρουσιάζει κατ΄αποκλειστικότητα σήμερα το Newsbomb.
Ρύθμιση ανάσα για Ελεύθερους Επαγγελματίες...
3'

Τι προβλέπει το Νομοσχέδιο Στρατούλη, για τις ρυθμίσεις οφειλών και την αποποινικοποίηση οφειλετών....

To Νομοσχέδιο ανταποκρίνεται πλήρως στο αίτημα που έχουν υποβάλλει οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα μεγάλη ανάσα αποτελεί και η πρόβλεψη για αποποινικοποίηση για παλαιότερες οφειλές.

1.Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ

Με δεδομένη την δύσκολη οικονομική συγκυρία και την αδυναμία μεγάλης μερίδας ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ να ανταποκριθούν εγκαίρως και με συνέπεια στην καταβολή των εισφορών τους δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους και στην τρίτη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, και να παραμείνουν στην κατηγορία επιλογής τους μέχρι 31-12-2016, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον ασφαλιστικό τους Οργανισμό.

2.Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ

Από τις διατάξεις του α.ν. 86/1967 προβλέπεται η επιβολή ποινών σε περίπτωση μη καταβολής και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Με ρύθμιση παύουν να ισχύουν οι προβλεπόμενες (από τις διατάξεις του α.ν. 86/1967) ποινές για την μη καταβολή και απόδοση ασφαλιστικών εισφορών. Θα ισχύουν για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) μόνο για την ατομική τους ασφαλιστική εισφορά και εξακολουθούν να ισχύουν για οφειλές που προκύπτουν για την ασφάλιση εμμίσθων εργαζομένων, καθώς αυτή παρακρατείται από τον εργοδότη και ως εκ τούτου διατηρούνται οι από το νόμο προβλεπόμενες ποινές.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

• Είσπραξη των σωρευμένων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

• Εκλογίκευση των δόσεων με ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής τους και αποτροπής του φαινομένου σταδιακής εξόδου από τις ρυθμίσεις που υπάγονται οι οφειλέτες.

• Συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, συντήρηση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων και ανάσχεση του υφεσιακού κλίματος της οικονομίας.

2. Όροι της ρύθμισης:

• Υπαγωγή στη ρύθμιση όλων των οφειλών ανεξαρτήτου ύψους οφειλής (στο Ν.4305/14 οι 100 δόσεις παρέχοταν για ύψος οφειλής έως 15.000 ευρώ).

• Ευνοϊκότερο επιτόκιο αποπληρωμής: μηδενικό επιτόκιο για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ, 3% ετησίως για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ (έναντι επιτοκίου 4,56% του πρόσφατου Ν.4305/14 για όλες τις οφειλές ανεξαρτήτως ύψους οφειλής).

• Γενναιόδωρες μειώσεις επί των προσαυξήσεων: 100% μείωση των προσαυξήσεων για εφάπαξ καταβολή ,70% μείωση των προσαυξήσεων για 50 δόσεις (έναντι 60% μείωση για 48 δόσεις του Ν.4305/14) και 50% μείωση των προσαυξήσεων για 100 δόσεις (έναντι 20% μείωση για 100 δόσεις).

• Απώλεια σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μιας δόσης πέραν του ενός μηνός, ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης (χωρίς προσαύξηση λόγω της καθυστέρησης).

• Δυνατότητα ρύθμισης έως και των πρόσφατων οφειλών (όσες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2ου/2015 έναντι την 1η/10ου/2014 της ρύθμισης του Ν.4305/14).

3. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση:

• Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1η/2ου/2015 και εφεξής.

• Υποβολή αιτήματος υπαγωγής έως την 30/4ου/2015.

4. Ειδική πρόβλεψη για οφειλέτες ασφαλισμένους φυσικά πρόσωπα που είχαν μηδενικό εισόδημα κατά το έτος 2014. Αναστολή όλων των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων, και δυνατότητα να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση έως την 31/03/2016.

5. Ειδική διάταξη για τη ρύθμιση οφειλών των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α και Β βαθμού κλπ με ευνοϊκότερους όρους (έως 150 δόσεις με μείωση επί των προσαυξήσεων 50%)., μετά από απόφαση του Δ.Σ του ΙΚΑ.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή