ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλειστές τράπεζες: Παρατείνεται η τραπεζική αργία

Κλειστές τράπεζες: Παρατείνεται η τραπεζική αργία

Να παρατείνει την τραπεζική αργία δύο ακόμη ημέρες αποφάσισε η κυβέρνηση, με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (13/7) - Εξετάζονται διευκολύνσεις για τις εξαγωγικές εταιρείες και απελευθέρωση κάποιων συναλλαγών μέσωweb banking -Δεν αλλάζει το όριο ανάληψης των 60 ευρώ την ημέρα -Σταθερός ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες.

Ως εκ τούτου, η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί την Τετάρτη (15/7), ημέρα νέας συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΚΤ, από την απόφαση του οποίου θα κριθεί το μέλλον των ελληνικών τραπεζών.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. της Τράπεζας δεν προχώρησε σήμερα σε αύξηση της χορήγησης του ELA, καθώς αναμένει την ψήφιση των προαπαιτουμένων από την ελληνική Βουλή.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν αποκλείεται η παράταση του κλεισίματος των τραπεζών έως την άλλη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ενώ εξετάζεται η διεύρυνση των τραπεζικών εργασιών.

Από την πλευρά τους, δε, τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι οι τράπεζες έχουν επάρκεια ρευστότητας τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, ενώ υπάρχουν χρήματα για να πληρώνονται τα 60 ευρώ και τα 120 ευρώ από τα γκισέ. Παρόλα αυτά, τα χρήματα δεν επαρκούν για να καλυφθούν όλα τα ΑΤΜs, με αποτέλεσμα, το ενδεχόμενο να τεθούν τα μισά εκτός λειτουργίας, να είναι ορατό…

Παράλληλα, μπορεί να μην αλλάζει το όριο των 60 ευρώ την ημέρα, ωστόσο θα υπάρξει άμεσα απόφαση για απελευθέρωση κάποιων διατραπεζικών ηλεκτρονικών συναλλαγών και διευκολύνσεις για επιχειρήσεις (κυρίως εξαγωγικές). Επίσης, θα ληφθεί απόφαση η αρμόδια Επιτροπή, που συνεδριάζει για έγκριση εμβασμάτων, να επιταχύνει τις διαδικασίες.

Για την ώρα πάντως οι ημερήσιες αναλήψεις δεν ξεπερνούν τα 25-30 εκατ. ευρώ, ποσό που κρίνεται θετικό, ωστόσο ζωτικής σημασίας για τις ελληνικές τράπεζες (να λειτουργούν κανονικά όλα τα ATMs και να ανοίξουν ξανά) είναι η ΕΚΤ να προχωρήσει στην αύξηση του ορίου του ELA. Ακόμα και να ανοίξουν πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα capital controls θα διαρκέσουν αρκετούς ακόμη μήνες, ωστόσο θα ανεβαίνει σταδιακά το όριο ημερήσιας ανάληψης, ενώ θα διευρύνονται και οι δυνατότητες συναλλαγών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπάρχουσα υπουργική απόφαση, οι κάτοχοι καρτών ανάληψης μπορούν να «βγάζουν» έως 60 ευρώ ημερησίως, ενώ οι συνταξιούχοι που δεν έχουν κάρτα, μπορούν, μέσω των καταστημάτων που λειτουργούν ειδικά για την εξυπηρέτησή τους, να πραγματοποιούν ανάληψη έως 120 ευρώ την εβδομάδα. Όπως άλλωστε και οι άνεργοι που δικαιούνται σχετικό επίδομα, καθώς και οι συνταξιούχοι εξωτερικού. Κανονικά, δε, πραγματοποιούνται οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες στην Ελλάδα, αλλά και οι συναλλαγές μέσω internet και phone banking εντός συνόρων.

Αναλυτικά η υπουργική Απόφαση:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α. της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 66) και ισχύει,

β. του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178), όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 45/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α΄73),

ε. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98 )

2. Τις αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 «Παράταση τραπεζικής αργίας» (Β΄1391) και αρ. ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8.7.2015 «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής» (Β΄1420) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

3. Την ανάγκη να παραταθεί περαιτέρω η διάρκεια της τραπεζικής αργίας για την προστασία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας και να ρυθμισθούν θέματα τραπεζικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής.

4. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνεται έως και 15 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας πουκηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε με τις αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 «Παράταση τραπεζικής αργίας» (Β΄1391) και αρ. ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8.7.2015 «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση
θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής» (Β΄1420) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο Υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος

Σχετικές ειδήσεις