ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ετοιμάζεται «ελληνικός Fitch» για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Ετοιμάζεται «ελληνικός Fitch» για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Τη δημιουργία ενός φορέα, η λειτουργία του οποίου θα θυμίζει την αντίστοιχη ενός οίκου αξιολόγησης όπως ο Fitch και θα κατατάσσει τους φορολογούμενους, ιδιώτες και επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε «καλοπληρωτές» και «μπαταχτσήδες», με άμεσες συνέπειες στις συνάψεις δανείων και στις επαγγελματικές συναλλαγές τους, προωθεί με νομοσχέδιο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», το νομοσχέδιο που θα καταθέσει κατά το αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, προβλέπει τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ή Credit Bureau, όπως λέγεται στ' αγγλικά. Μάλιστα, το σχετικό νομοσχέδιο φαίνεται πως έχει λάβει ήδη την έγκριση των δανειστών.

Οι αρμοδιότητες

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η νέα Ανεξάρτητη Αρχή δεν θα περιορίζεται στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά θα μπορεί ταυτόχρονα να εκπονεί οικονομικές αναλύσεις, στατιστικές μελέτες, αλλά και σχέδια αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

Παράλληλα, θα μπορεί να διορίζεται και ως εμπειρογνώμονας για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Ο σκοπός του νέου φορέα

Σύμφωνα, πάντα, με το δημοσίευμα της «Καθημερινής», η κυβέρνηση επιθυμεί να δημιουργήσει ένα είδος «λευκού Τειρεσία»: Με απλά λόγια, να πιστοποιεί όσους είναι καλοπληρωτές, ώστε οι τελευταίοι να βρίσκονται μελλοντικά αντιμέτωποι σε μια δυνητική σύναψη δανείου με πολύ ευνοϊκότερους όρους σε σύγκριση με εκείνους που αμελούν τις οφειλές τους.

Σημειώνεται, πάντως, ότι το αποτέλεσμα της πιστοληπτικής αξιολόγησης, στην οποία θα προβαίνει η Αρχή, δεν θα είναι δεσμευτικό για τον αντισυμβαλλόμενο, την τράπεζα για παράδειγμα με την οποία κάποιος επιχειρεί να συνάψει μια δανειακή σύμβαση.

Ποια στοιχεία θα επεξεργάζεται ο «ελληνικός Fitch»

α) Στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός βεβαίωσης.

β) Η φύση της οφειλής.

γ) Οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό ύψος της, η διάρκεια αποπληρωμής και το επιτόκιο.

δ) Οι ασφάλειες της οφειλής.

ε) Οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής.

στ) Ρυθμίσεις της οφειλής, καθώς και προτάσεις ενός μέρους για ρύθμιση, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από το άλλο μέρος.

ζ) Μεταβολές των προσώπων της οφειλής λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής.

η) Πληροφορίες για την πορεία της δικαστικής διεκδίκησης των οφειλών ή για την εξώδικη αμφισβήτησή τους.

θ) Τα μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που ελήφθησαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής τους προσβολής.

ι) Η άσκηση ποινικής δίωξης ή η ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής των οφειλών.

ια) Η πληροφόρηση για το αν το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα στοιχεία είναι άνεργος ή έχει πτωχεύσει ή έχει κηρυχθεί συγγνωστός (δηλαδή οι πράξεις του θεωρήθηκαν συγχωρήσιμες) και η απαλλαγή του από σχετικές κυρώσεις.

Πρόσβαση στα στοιχεία και σε επίπεδο Δικαιοσύνης

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της «Καθημερινής», η λειτουργία της νέας Αρχής, πέραν της συμβολής της στη σύναψη δανείων και εν γένει συμβάσεων, θα συνδράμει και στη λειτουργία άλλων θεσμών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

Και αυτό διότι, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, πρόσβαση στις πληροφορίες για τις οφειλές θα έχουν, πέραν των ίδιων των φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων, οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους στο πλαίσιο απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

Τέλος, πρόσβαση στα συγκεκριμένα στοιχεία θα έχουν και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αλλά και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να ελέγχει εάν τηρείται η σχετική νομοθεσία.

Σχετικές ειδήσεις