ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Attica Bank: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Attica Bank: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού
Φωτογραφία αρχείου

Την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της Attica Bank αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δίνοντας ουσιαστικά το «πράσινο φως» προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας.

Αναλυτικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε «την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας "Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία" για την εισαγωγή α) 271.448.946 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της και β) των ισάριθμων νέων μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, ότι προχωρούν κανονικά και απρόσκοπτα οι διαδικασίες κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank, με τις αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή Κεφλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών να εγκρίνουν, το ενημερωτικό δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και το DTC.

Ήδη έχουν αναρτηθεί οι σχετικές ανακοινώσεις και το ενημερωτικό δελτίο, ώστε μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής των warrants σε μετοχές και η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, επόμενος σταθμός για την Attica Bank είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 490 εκατ. ευρώ, με στόχο να ολοκληρωθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2023. Για το σκοπό αυτό, θα ξεκινήσει η κατάρτιση του νέου ενημερωτικού δελτίου για την ΑΜΚ, ώστε να υποβληθεί το ταχύτερο δυνατό προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο. Στόχος της διοίκησης της τράπεζας είναι από τη νέα χρονιά η Attica Bank να είναι κεφαλαιακά αποκατεστημένη και σε νέα τροχιά λειτουργίας, υλοποιώντας το business plan που έχει διττό ρόλο: εξυγίανσης όπου απαιτείται και ανάπτυξης με νέα προϊόντα και τραπεζικές υπηρεσίες.