ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1,5 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της Λάρισας

1,5 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της Λάρισας

Η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας βελτιώνεται μετά την υπογραφή, από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, της σύμβασης για παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ με (ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα το έργο αφορά τη «Συντηρήσεις Οδών Π.Ε Λάρισας 2013» με πόρους ΚΑΠ της Π.Ε. Λάρισας. Στόχος του έργου είναι οι παρεμβάσεις σε σημεία του οδικού δικτύου που χρίζουν τεχνικής βελτίωσης για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά του.

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων οδών. Οι εργασίες διακρίνονται:

α) σε εργασίες συντήρησης της υποδομής και των τεχνικών, σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται εκτεταμένες αστοχίες και φθορές και απαιτείται άμεση παρέμβαση και

β) σε εργασίες συντήρησης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις – καθιζήσεις ή φυσιολογική φθορά με την πάροδο του χρόνου.

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι 24 μήνες.