Σκυλακάκης: «Οι Δήμοι αποκτούν επιπλέον κίνητρα για ανακύκλωση»

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση, η οποία υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη.
Σκυλακάκης: «Οι Δήμοι αποκτούν επιπλέον κίνητρα για ανακύκλωση»
INTIME.
2'

Πλέον, κάθε Δήμος θα επιβραβεύεται με βάση την ποσότητα των ανακτώμενων υλικών που τού αναλογεί, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών προώθησης της ανακύκλωσης, σύμφωνα με απόφαση που υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη.

Πρόκειται για την υπουργική απόφαση με θέμα: «Υπολογισμός ανά Ο.Τ.Α. α’ βαθμού των ποσοτήτων των αποβλήτων συσκευασιών και λοιπών ανακτώμενων υλικών, καθώς και των προσμίξεων, στο ρεύμα των εισερχομένων αποβλήτων στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών».

Τι αφορά η υπουργική απόφαση

Θεσπίζεται ενιαία μέθοδος δειγματοληψίας στο ρεύμα των εισερχόμενων αποβλήτων στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, προκειμένου να υπολογίζεται και να αποδίδεται ανά Δήμο η ποσότητα των ανακτώμενων υλικών που τού αναλογεί και προκύπτει από διαλογή στην πηγή αποβλήτων, καθώς και οι αντίστοιχες προσμίξεις (υπολείμματα).

Η απόφαση ευθυγραμμίζεται με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι Δήμοι θα αναλαμβάνουν το κόστος διαχείρισης των υπολειμμάτων των κάδων ανακύκλωσης, ανάλογα με το πραγματικό τους υπόλειμμα και όχι οριζόντια, όπως συνέβαινε έως σήμερα.

Στην απόφαση, τίθενται επιπλέον και ενιαίοι κανόνες για τη δειγματοληψία που πραγματοποιείται ανά Δήμο, π.χ. για τη συχνότητα, αλλά και τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα και τους φορείς ελέγχου.

«Όλοι οι Δήμοι αποκτούν ακόμη ένα κίνητρο για ανακύκλωση»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι «αναγνωρίζοντας την αξία της ανακύκλωσης για το περιβάλλον, εφαρμόζουμε ένα απολύτως δίκαιο σύστημα επιβράβευσης των Δήμων, με βάση την ποσότητα των ανακτώμενων υλικών που τούς αναλογεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλοι οι Δήμοι αποκτούν ακόμη ένα κίνητρο να καταβάλλουν προσπάθεια, προκειμένου να αυξήσουν την ποσότητα της ανακύκλωσης που γίνεται μέσα από το δίκτυο των κάδων ανακύκλωσης, χαρτιού κ.ά.».

Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, σημείωσε πως «είναι ουσιώδους σημασίας η έκδοση αυτής της υπουργικής απόφασης, δεδομένου ότι επιχειρεί να αποδώσει την πραγματική ανακύκλωση που αναλογεί σε κάθε Δήμο. Μέχρι σήμερα, η ανακύκλωση προσδιοριζόταν με απλή αναγωγή της συνολικής ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που προκύπτουν από τη διαλογή στα Κέντρα Διαλογής, στη βάση του ποσοστού εισόδου των αποβλήτων που αντιστοιχεί στον εκάστοτε Δήμο.

Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο εξομοιωνόταν ο Δήμος που έκανε καλή ανακύκλωση (μικρό ποσοστό προσμίξεων) με εκείνον που δεν είχε καλές επιδόσεις (μεγάλο ποσοστό προσμίξεων). Τώρα, αυτό αλλάζει και ενθαρρύνει τους Δήμους να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο για να πετύχουν καλύτερη ποιότητα ανακύκλωσης στο δίκτυο των κάδων που συλλέγουν».

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή