ΦΑΡΜΑΚΟ

Novartis Hellas: Πρόσβαση σε περισσότερες από 100 θεραπείες για 4,3 εκατ. ανθρώπους το 2020

NOVARTIS HELLAS
Η Susanne Kohout, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Novartis Hellas
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα αποτελέσματα της Έκθεσης Αποτίμησης της Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής & Οικονομικής Επίδρασής της (SEE) για το 2020, παρουσίασε η Novartis Hellas, σε συνέντευξη Τύπου, την Τετάρτη (22/09/2021). Πρόκειται για μελέτη την οποία εκπονεί η μητρική εταιρεία και περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας στην κοινωνία και το περιβάλλον στις χώρες που δραστηριοποιείται και αντίστοιχα στην Ελλάδα.

H εταιρεία, παρουσίασε, επίσης, την προσέγγιση, την πρόοδο και τις δεσμεύσεις της σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG) για την περίοδο 2025-2030, που ενσωματώνονται σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του ΟΗΕ.

Η συνολική συνεισφορά της Novartis Hellas στο ΑΕΠ της χώρας το 2020 έφτασε τα 149 εκατ. δολάρια και δημιούργησε περίπου 1.789 άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας. Διακόσιες από τις θέσεις αυτές, ποσοστό που φθάνει το 11%, σχετίζονται με την καινοτομία και ειδικότερα τις κλινικές μελέτες.

69 κλινικές μελέτες το 2020

Στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, η εταιρεία προχώρησε σε σημαντική επένδυση για τη διεξαγωγή 69 κλινικών μελετών, στις οποίες συμμετείχαν 820 ασθενείς. Οι κλινικές μελέτες στην πλειονότητά τους αφορούσαν τους τομείς της ανοσολογίας, δερματολογίας, αιματολογίας, ογκολογίας και των σπανίων νοσημάτων.

Παράλληλα, έδωσε πρόσβαση σε περισσότερες από 100 θεραπείες της σε 4,3 εκατ. ανθρώπους. Η κοινωνική αξία που δημιούργησε η πρόσβαση 1,9 εκατ. ανθρώπων σε 60 από αυτές τις θεραπείες -μέσω της συνεισφοράς του υγιούς πληθυσμού στο ΑΕΠ της χώρας- ανήλθε σε 657,6 εκατ. δολάρια, ενώ προστέθηκαν 28.020 Ποιοτικά Προσαρμοσμένα Έτη Ζωής (QALYs). Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2021, τέσσερις νέες θεραπείες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και σύντομα αναμένεται όλες να ενταχθούν στη θετική λίστα. Τα νέα φάρμακα αφορούν την ημικρανία, το μελάνωμα, τον καρκίνο του μαστού.

Αποκεντρωμένες μελέτες

Μέχρι το 2025, η εταιρεία θέτει ως στόχους τον διπλασιασμό των κλινικών μελετών που διενεργεί στη χώρα μας, καθώς και του αριθμού των ασθενών που συμμετέχουν. Επίσης, να μειώσει στο μισό τον χρόνο ολοκλήρωσης μιας κλινικής μελέτης από τη στιγμή της έναρξής της, να επεκταθεί η συνεργασία με περισσότερα από 80 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, να αξιοποιηθούν ψηφιακά εργαλεία όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς και τέλος να προχωρήσει η εφαρμογή των αποκεντρωμένων μελετών. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής παραμένει στον χώρο του, όπου γίνεται η αποστολή του φαρμάκου και παρέχονται νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Ήδη τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση των αποκεντρωμένων μελετών, οι οποίες αφορούν κυρίως αιματολογικά και ογκολογικά σκευάσματα, έγιναν μέσα στο 2020, με την παροχή ερευνητικών φαρμάκων στο χώρο του ασθενούς. Χρειάζεται όμως να ρυθμιστεί το πλαίσιο για την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον, στο πλαίσιο κλινικής μελέτης. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για το ζήτημα αυτό.

Η Susanne Kohout, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Novartis Hellas, δήλωσε: «Στη διάρκεια μιας χρονιάς αξιοσημείωτων προκλήσεων, η αποστολή μας να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα έγινε πιο επίκαιρη από ποτέ. Παρά το πλήθος των προκλήσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων, το 2020 οι μακροχρόνιες προσπάθειές μας ανταμείφθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού συνεχίσαμε να παράγουμε αξία και να παρέχουμε λύσεις, όχι μόνο προς όφελος του οικοσυστήματος υγείας και των ασθενών, αλλά και προς όφελος της εθνικής οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος».

Εταιρική υπευθυνότητα

Στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Novartis Hellas εντός του 2020 εστίασε τις δράσεις τους σε τρεις κύριους τομείς: διαφορετικότητα και συμπερίληψη εργαζομένων, φροντίδα για το περιβάλλον και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το 60% των θέσεων αυξημένης ευθύνης το 2020 καλύφθηκε από γυναίκες και οι εργαζόμενοι παρακολούθησαν περισσότερες από 33.500 ώρες επιμόρφωσης. Η εταιρεία ήλθε πιο κοντά στον στόχο της για ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα έως το 2030 και ξεκίνησε τη διαδικασία ανανέωσης του στόλου των εταιρικών αυτοκινήτων της, με μοντέλα με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και σύγχρονη τεχνολογία. Τέλος, συνεχίστηκε η πρωτοβουλία «Ανοιχτά Φτερά» που στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων ταλέντων. Η Novartis εγκαινίασε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας 18 μηνών και σε συνεργασία με τον οργανισμό Found.ation περισσότεροι από 100 νέοι πτυχιούχοι απέκτησαν ή αναβάθμισαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Η Novartis Hellas παρουσίασε, επίσης, τη στρατηγική της προσέγγιση και τις δεσμεύσεις της σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG) έως το 2030 που βασίζονται σε 3 κύριους άξονες: α) Επιχειρηματική Δεοντολογία & Εταιρική Διακυβέρνηση, β) Πρόσβαση στην Υγεία και γ) Εταιρική Υπευθυνότητα, με έμφαση στους ανθρώπους της, στο περιβάλλον, στους ασθενείς και στην τοπική κοινωνία.

Τα βασικά σημεία της στρατηγικής περιλαμβάνουν:

1. Επιχειρηματική Δεοντολογία & Εταιρική Διακυβέρνηση

Α. Νέος Κώδικας Δεοντολογίας και Πλαίσιο Λήψης Αποφάσεων που διαμορφώθηκε μαζί με τους εργαζομένους και Πολιτική Επαγγελματικής Πρακτικής (3Ρ) για την ενίσχυση της δεοντολογικής λήψης αποφάσεων με βάση συγκεκριμένες αρχές. Συμμετοχή των εργαζομένων κατά 100% σε σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης.

Β. Νέο Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνου Τρίτων, περιλαμβανομένων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκτίμηση κινδύνου τρίτων στο 100% των προμηθευτών.

Γ. Συστηματική παρακολούθηση των στόχων από το ΔΣ και την τοπική διευθυντική ομάδα. Η εμπιστοσύνη και εταιρική φήμη ενσωματώνονται στους στόχους της ηγεσίας. Εκθέσεις διαφάνειας ανά διετία, που συμπεριλαμβάνουν ανάλυση ουσιαστικότητας.

2. Πρόσβαση στην Υγεία

Α. Διασφάλιση της ισότητας στην Υγεία και της διαθεσιμότητας των σκευασμάτων της Novartis. Επιτάχυνση των διαδικασιών Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ) και Διαπραγμάτευσης

Β. Καινοτόμα μοντέλα πληρωμών, ιδιαίτερα σε θεραπευτικούς τομείς με υψηλές ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες και ασθένειες ευρείας κλίμακας, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις.

Γ. Υποστήριξη της δημιουργίας πλαισίου και παροχής λύσεων σε ψηφιακά οικοσυστήματα (π.χ. χρήση Δεδομένων Υγείας και διαλειτουργικότητα) με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών.

3. Εταιρική Υπευθυνότητα

Α. Εργαζόμενοι: Υβριδικό μοντέλο εργασίας, γυναίκες σε άνω του 50% των θέσεων υψηλής ευθύνης, γονική άδεια αδιακρίτως φύλου, μισθολογική ισότητα έως το 2023, επιμόρφωση άνω των 100 ωρών ανά εργαζόμενο, βαθμός ικανοποίησης εργαζόμενων >75%.

Β. Περιβάλλον: Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, νερού & πλαστικού έως το 2030. 100% ηλεκτροκίνητος εταιρικός στόλος έως το 2030.

Γ. Ασθενείς: Διαδικασίες και μηχανισμοί για την συλλογή και την μελέτη των απόψεων των ασθενών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Ενίσχυση της συνεργασίας με ενώσεις ασθενών.

Δ. Τοπική κοινωνία: Έμφαση στην ενίσχυση ταλαντούχων νέων και ανάπτυξη νέας προσέγγισης στον εθελοντισμό των εργαζομένων.

Η Φωτεινή Μπαμπανάρα, Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας (Country Head of Communications & Patient Engagement) της Novartis Hellas δήλωσε: «Στην Novartis Hellas έχουμε ενσωματώσει τα κριτήρια ESG σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας καθώς και στην λειτουργία μας ως καλός εταιρικός πολίτης. Μέσω αυτής της προσέγγισης, επιδιώκουμε να λειτουργούμε ως καταλύτης θετικών αλλαγών, μεγιστοποιώντας την αξία που επιστρέφουμε στους ανθρώπους μας, στους Έλληνες ασθενείς και στην κοινωνία, καθώς και να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια στις σχέσεις μας με όλους μας τους συμμετόχους».

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε από κορονοϊό η Λιολιώ Κολυπέρα - Η προφητική ατάκα που είχε πει στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Υπόθεση Γκάμπι Πετίτο: Στην 22χρονη ανήκει η σορός που βρέθηκε – Τη δολοφόνησαν λέει ο ιατροδικαστής

Big Brother: Απίστευτη αποκάλυψη - «Το κρεβάτι γιατί κουνιέται; 2-3 φορές τη μέρα το κάνουν σίγουρα»