ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε στο Δίκτυο CSR Hellas για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε στο Δίκτυο CSR Hellas για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κύριο μέλος του Δικτύου CSR Hellas αποτελεί πλέον η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Με αυτόν τον τρόπο, επισφραγίζεται η ιδιαίτερη σημασία που δίνει η εταιρεία σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης ενισχύοντας νευραλγικούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας, όπως η Υγεία και η Καινοτομία.

Για τη ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε, η ένταξη της στο Δίκτυο CSR Hellas αποτελεί μια σημαντική συνεργασία η οποία αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη κοινών δράσεων, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό επίπεδο.

Η πρόεδρος του Δικτύου, Μαρία Αλεξίου, δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την απόφαση του Δ.Σ. της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. να ενταχθεί ως κύριο μέλος στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, CSR HELLAS, υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό περαιτέρω τη δέσμευση της ηγεσίας αλλά και των εργαζομένων της στις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. H στενότερη συνεργασία, στο πλαίσιο της επίτευξης των στρατηγικών στόχων της εταιρείας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, συμβάλλει στην ενδυνάμωση της αποστολής του CSR HELLAS αλλά και στην ευρύτερη διάδοση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, σε μία εποχή που η επαναφορά βασικών αξιών και αρχών στο προσκήνιο είναι καθολική απαίτηση».

CSR HELLAS LOGO GR

Σχετικές ειδήσεις