Δήμος Κηφισιάς: Νέες προσλήψεις

Δήμος Κηφισιάς: Νέες προσλήψεις

Την πρόσληψη 2 ατόμων ανακοινώνει ο Δήμος Κηφισιάς.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κηφισιάς που εδρεύει στην Κηφισιά Ν. Αττικής.

Συγκεκριμένα:

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη