Δήμος Πολυγύρου: Προσλήψεις 27 ατόμων

Δήμος Πολυγύρου: Προσλήψεις 27 ατόμων

O δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του δήμου.

Συγκεκριμένα, θα καλυφθούν οι θέσεις:

8 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

15 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

3 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων)

1 ΥΕ Εργατών αποχέτευσης – Βιολογικών καθαρισμών