ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το «μαύρο κουτί» του Ιατρικού Αθηνών στη Ρουμανία

Το «μαύρο κουτί» του Ιατρικού Αθηνών στη Ρουμανία

«Μαύρο κουτί» για τους οικονομικούς αναλυτές αποτελεί η ρουμανική θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Medsana Bucharest Medical Center, η οποία αν και ενσωματώνεται κατά 100% στον ισολογισμό της εισηγμένης , ωστόσο δεν παρέχονται για αυτή αναλυτικά στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, παρά μόνον αντίγραφα της φορολογικής δήλωσης που υποβάλει στη Ρουμανία και τα οποία δεν υπογράφονται από ορκωτό.

Για να μπορέσει κανείς να αναλύσει τα οικονομικά στοιχεία της Medsana Bucharest Medical Center για την τελευταία πενταετία θα πρέπει να ανατρέξει σε ειδικές βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν στοιχεία από το ρουμανικό εμπορικό μητρώο επιχειρήσεων και τα οποία είναι στα αγγλικά. Αυτό διότι τα στοιχεία που παρέχει το Ιατρικό Αθηνών στους επενδυτές μέσω της ιστοσελίδας του για τη ρουμανική θυγατρική του, αφορούν αποκλειστικά στις χρήσεις 2019,2018, 2017 και 2015 (όχι το 2016) και για όλες τις χρήσεις πέραν του 2019, τα στοιχεία είναι στα ρουμανικά.

Σε κάθε περίπτωση, από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για μεγάλες δαπάνες που επιβαρύνουν συστηματικά την Medsana Bucharest Medical Center και αφορούν σε έξοδα για εξωτερικές υπηρεσίες (Expenses on external services), τα οποία μεταξύ 2015 και 2019 έχουν εκτοξευθεί.

Για να δοθεί μια πλήρης εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Medsana Bucharest Medical Center για το διάστημα 2015-2019 παραθέτουμε τα εξής στοιχεία (με τρέχουσα ισοτιμία Λέου Ρουμανίας/ευρώ):

-Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 5,1 εκατ. ευρώ το 2019, στα 5,2 εκατ. ευρώ το 2018, στα 4,7 εκατ. ευρώ το 2017, στα 4 εκατ. ευρώ το 2016 και στα 3,8 εκατ. ευρώ το 2015.

-Τα καθαρά οικονομικά αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 21.049 ευρώ το 2019, σε κέρδη 14.724 ευρώ το 2018, σε κέρδη 16.960 ευρώ το 2017, σε κέρδη 49.462 ευρώ το 2016 και σε ζημιές 10.823 ευρώ το 2015.

-Τα συνολικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ το 2019, σε 5,2 εκατ. ευρώ το 2018, σε 4,7 εκατ. ευρώ το 2017, σε 4 εκατ. ευρώ το 2016 και σε 3,87 εκατ. ευρώ το 2015.

-Τα έξοδα για εξωτερικές υπηρεσίες ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ το 2019, σε 2,9 εκατ. ευρώ το 2018, σε 2,6 εκατ. ευρώ το 2017, σε 2,1 εκατ. ευρώ το 2016 και σε 1,9 εκατ. ευρώ το 2015.

Για να δοθεί μια τάξη μεγέθους αξίζει να σημειωθεί πως το 2019 τα κόστη μισθοδοσίας για τα 115 άτομα που απασχολούνταν στην Medsana Bucharest Medical Center ανήλθαν συνολικά σε 1,2 εκατ. ευρώ, ήτοι σε 11.060 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Πιο σχηματικά, τα έξοδα για εξωτερικές υπηρεσίες αποτέλεσαν το 2019 το 55% των συνολικών εξόδων της ρουμανικής εταιρείας, όταν τα κόστη μισθοδοσίας ανήλθαν σε ύψος σε μόλις στο 45% των δαπανών που καταβλήθηκαν για εξωτερικές υπηρεσίες.

Το γιατί τα έξοδα για εξωτερικές υπηρεσίες της ρουμανικής θυγατρικής είναι «φουσκωμένα» σε μόνιμη βάση δεν είναι κάτι που μπορεί να εξηγηθεί από τα στοιχεία που παρέχει η Διοίκηση του Ιατρικού Αθηνών. Αυτό μπορεί να το απαντήσει μόνον ο Βασίλης Χανιώτης, ο Γενικός Διευθυντής των Διαγνωστικών Κέντρων και των Κλινικών Medsana στη Ρουμανία, που για 25 χρόνια είναι το δεξί χέρι της οικογένεια Αποστολόπουλου στην περιοχή.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

«Ράπισμα» στην Τουρκία: Αναρτήθηκε στον ΟΗΕ η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την ΑΟΖ