Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Ερευνα: Ποιες γλώσσες απειλούνται με εξαφάνιση

Ερευνα: Ποιες γλώσσες απειλούνται με εξαφάνιση

Με εξαφάνιση απειλούνται 21 από τις 30 γλώσσες της Ευρώπης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νέα επιστημονική έκθεση δείχνει ότι στο σύγχρονο, ψηφιακό κόσμο δεν υπάρχει «χώρος» για δεκάδες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική.

Οι ερευνητές κρούουν τον κώδωνα κινδύνου, καθώς, όπως διαπιστώνουν, η ψηφιακή βοήθεια για τις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες είναι ελλιπής ή απολύτως ανύπαρκτη για τους χρήστες. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών αποσκοπεί στο να αναδείξει τη σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης της πλούσιας γλωσσικής και γενικότερα πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Η έκθεση τονίζει ότι οι γλώσσες που μιλιούνται από σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων, κινδυνεύουν επειδή δεν έχουν τεχνολογική υποστήριξη όπως έχουν οι ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες. Το μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης αντιμετωπίζουν: η ισλανδική, η λετονική, η λιθουανική και η μαλτέζικη γλώσσα, στην ψηφιακή εποχή. Και άλλες γλώσσες, όμως, όπως η Ελληνική, η βουλγαρική, η ουγγρική και η πολωνική, επίσης κινδυνεύουν από την ψηφιοποίηση όλων των μορφών γραπτού λόγου. Η έρευνα, στην οποία συνέβαλαν περισσότεροι από 200 ειδικοί, αξιολογεί τον κίνδυνο για κάθε γλώσσα με βάση τέσσερα βασικά κριτήρια σε τεχνολογικό/ψηφιακό επίπεδο: την ύπαρξη αυτόματης μετάφρασης στη συγκεκριμένη γλώσσα, τη δυνατότητα φωνητικής αλληλεπίδρασης, την δυνατότητα ψηφιακής ανάλυσης κειμένου και τη διαθεσιμότητα