Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΑΣΕΓΕΣ-ΓΕΣΑΣΕ-ΣΥΔΑΣΕ: Τι έκαναν τα 58,4 εκατ. ευρώ

ΠΑΣΕΓΕΣ-ΓΕΣΑΣΕ-ΣΥΔΑΣΕ: Τι έκαναν τα 58,4 εκατ. ευρώ

ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ, έχουν επιδοτηθεί από τον ΕΛΓΑ το διάστημα 1994 - 2011 με 58,4 εκατ. ευρώ χωρίς να έχουν δώσει απολογιστικά στοιχεία.

Ειδικότερα ο κ. Χαρακόπουλος απέστειλε επείγον έγγραφο προς τη Διεύθυνση Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης του υπουργείου, το οποίο κοινοποιείται στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και στο Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ζητά τη διενέργεια ελέγχου στις οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ με αντικείμενο τη λειτουργία τους και τη διαχείριση των οικονομικών ενισχύσεων που έχουν λάβει από τον ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο αναφέρεται ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν στις παραπάνω οργανώσεις με προηγούμενες αποφάσεις, έχουν εγκριθεί χωρίς ουδέποτε αυτές να έχουν ελεγχθεί απολογιστικά και διαχειριστικά. Γι' αυτούς τους λόγους ζητείται αναδρομικός έλεγχος, καταρχάς σε βάθος πενταετίας, για τα οικονομικά έτη 2007 έως και 2011.

Πηγές του υπουργείου, σύμφωνα με την "Ημερησία" αναφέρουν ότι από το 1994 έως σήμερα η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει επιδοτηθεί με 38,1 εκατ. ευρώ, η ΓΕΣΑΣΕ με 12,7 εκατ. ευρώ και η ΣΥΔΑΣΕ με 7,5 εκατ. ευρώ.