Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Συνεκπαίδευση Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας και Ιταλίας (pics)

Συνεκπαίδευση Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας και Ιταλίας (pics)

Σε εξέλιξη είναι η συνεκπαίδευση προσωπικού Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς, με αντίστοιχο της Ιταλίας.

Η εκπαίδευση διεξάγεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), από 02 έως 06 Νοεμβρίου 2015 και επικεντρώνεται σε αντικείμενα Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης.