ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επίσημος αρχειοφύλακας η Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Επίσημος αρχειοφύλακας η Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Επίσημος φορέας συλλογής, διαφύλαξης και συντήρησης της κινηματογραφικής κληρονομιάς αναγνωρίζεται η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, βάσει σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Στον συγκεκριμένο φορέα ανατίθεται η τήρηση αρχείου διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς, σε πλήρη ευθυγράμμιση με όσα προβλέπονται στις αποφάσεις και τις συστάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την οπτικοακουστική κληρονομιά.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, «ήδη από το 1982 η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την οπτικοακουστική κληρονομιά προέβλεπε την υποχρεωτική κατάθεση (σε αντίγραφο) όλου του παραγόμενου υλικού κινούμενης εικόνας (legal deposit/depot legal) σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει όχι μόνο την κατάθεση αντιγράφου σε ένα επίσημα ορισμένο αρχείο αλλά και την απαραίτητη συντήρηση και προστασία του κατατεθειμένου υλικού. Μετά την κατάργηση του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου, η αρμοδιότητα συλλογής, διαφύλαξης και διατήρησης των κινηματογραφικών ταινιών παραμένει ανενεργή, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τη χώρα μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει το υφιστάμενο κενό αναθέτοντας την υπηρεσία αυτή στην πλέον ενδεδειγμένη επιλογή, καθώς η Ταινιοθήκη της Ελλάδας λειτουργεί ήδη ως εποπτευόμενο από το υπουργείο Πολιτισμού ίδρυμα, με αντικείμενο απολύτως συναφές και με προϋπάρχουσα τεχνογνωσία, υποδομές και διεθνή αναγνώριση, που διασφαλίζουν την τεχνικά άρτια συλλογή, διαφύλαξη και συντήρηση της κινηματογραφικής μας κληρονομιάς».

Η ανακοίνωση διευκρινίζει επίσης ότι «για την κάλυψη των δαπανών συλλογής, καταλογογράφησης, αρχειοθέτησης, διατήρησης, συντήρησης, αποκατάστασης, αξιοποίησης, ψηφιοποίησης και πρόσβασης στο αρχείο διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς θα καταβάλλεται στο ίδρυμα ετήσια τακτική επιχορήγηση από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επίσης, προβλέπεται η έγκριση από τον υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Ιδρύματος καθώς και η δυνατότητα παραγγελίας έκτακτου οικονομικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του υπουργείου Οικονομικών».

Σημειώνεται ότι η Ταινιοθήκη της Ελλάδας διαθέτει 10.000 τίτλους Ελληνικών και ξένων ταινιών αποτελεί μόνιμο μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Κινηματογραφικών Αρχείων, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Κινηματογραφικών Αρχείων και είναι το μοναδικό Ίδρυμα Προστασίας της Κινηματογραφικής Κληρονομιάς στη χώρα μας, το οποίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Ιδρύματος Προστασίας της Κινηματογραφικής Κληρονομιάς.

Ροή Ειδήσεων