Όταν η εκσπερμάτιση αργεί…

Όταν η εκσπερμάτιση αργεί…
Όσο ανησυχητική είναι η πρόωρη εκσπερμάτιση τόσο είναι...

Όσο ανησυχητική είναι η πρόωρη εκσπερμάτιση τόσο είναι και καθυστερημένη…

Στην καθυστερηµένη εκσπερµάτιση ένας άντρας είτε αργεί να ολοκληρώσει, σε σημείο που χάνεται η απόλαυση ή, ενώ έχει στύση, δεν υπάρχει ούτε οργασµός ούτε εκσπερµάτιση.

Σύμφωνα με τους σεξολόγους, όταν η εκσπερµάτιση έρχεται µεν αλλά αργεί, δεν µιλάµε για µια κατάσταση παθολογική αλλά µάλλον ψυχολογική.

Αν όµως ο άντρας νιώθει ότι φτάνει σε οργασµό και ότι εκσπερµατώνει αλλά δεν υπάρχει σπέρµα, τότε από πίσω κρύβονται παθολογικά προβλήματα, όπως στενώµατα στην ουρήθρα, παλίνδροµη εκσπερµάτιση ή απουσία σπέρµατος λόγω µη παραγωγής από τους όρχεις. Σ’ αυτή την περίπτωση ένας ουρολόγος είναι χρήσιμος.

Συνήθως, η παράταση του χρόνου εκσπερµάτισης υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία στη σεξουαλική πράξη, που πιθανόν να µη συµβαίνει µε όλες τις συντρόφους του άντρα. Η εκσπερµάτιση γι’ αυτόν µπορεί να σηµαίνει ότι χάνει τον έλεγχο του εαυτού του και να καθυστερεί ακριβώς γιατί δεν θέλει να τον χάσει. Μπορεί επίσης να σχετίζεται και µε µια ανικανότητά του να προσφέρει, να δοθεί ελεύθερα και ανεξέλεγκτα.