ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Καινοτομία για την παραγωγή βενζίνης από τροποποιημένα μικρόβια

Καινοτομία για την παραγωγή βενζίνης από τροποποιημένα μικρόβια

Είναι ένα ακόμα βήμα σε μια ευρύτερη επιστημονική προσπάθεια διεθνώς για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τόσο για οικονομικούς, όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους. Ο φιλόδοξος τελικός στόχος είναι μια νέα μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας: Η παραγωγή καυσίμων και άλλων χημικών προϊόντων από μικρόβια.

Οι ερευνητές του Προωθημένου Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κορέας (KAIST), με επικεφαλής τον καθηγητή Σανγκ Γιουπ Λι του Τμήματος Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής, συνέθεσαν αλκάνια με τη βοήθεια μικροβίων. Τα αλκάνια είναι μόρια υδρογονανθράκων, που αποτελούνται από άτομα άνθρακα και υδρογόνου, και αποτελούν το βασικό συστατικό της βενζίνης.

Στο παρελθόν, ερευνητές είχαν καταφέρει να παράγουν μακριά μόρια αλκανίων που είναι κατάλληλα για την παραγωγή ντίζελ. Αυτή τη φορά, οι κορεάτες ερευνητές κατόρθωσαν για πρώτη φορά να παράγουν μικρότερου μεγέθους μόρια αλκανίων, τα οποία είναι κατάλληλα για την παραγωγή βενζίνης, πάλι με την μεταβολική τροποποίηση των ίδιων μικροοργανισμών.

Η νέα τεχνική βιοσύνθεσης αλκανίων, με την προσθήκη των κατάλληλων ενζύμων, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την παραγωγή και άλλων μορίων υδρογονανθράκων.