ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πόσες σελίδες χρειάζονται για να εκτυπωθεί η Wikipedia;

Πόσες σελίδες χρειάζονται για να εκτυπωθεί η Wikipedia;

Κάτι περισσότερο από… εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα μιας εφαρμογής που καταμέτρησε το περιεχόμενο της Wikipedia!

Πριν από μια δεκαετία, στα περισσότερα σπίτια, κάποιο από τα ράφια της βιβλιοθήκης «κοσμούσαν» οι τόμοι μιας εγκυκλοπαίδειας. Σήμερα, το διαδίκτυο και η ταχύτητα με την οποία ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία έχει περιορίσει την κυκλοφορία έντυπων εγκυκλοπαιδικών εκδόσεων.

Παράλληλα, η δημιουργία ιστοσελίδων όπως η Wikipedia, η ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τη γερμανική διαδικτυακή εφαρμογή PediaPress, απαιτούνται ένα εκατομμύριο σελίδες προκειμένου να εκτυπωθεί ολόκληρο το περιεχόμενο της δημοφιλούς διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας!

Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι δημιουργοί του PediaPress, μέσω του ιστοτόπου Indiegogo, συγκεντρώνουν χρήματα ώστε να κάνουν πράξη τον δύσκολο στόχο της εκτύπωσης ολόκληρης της Wikipedia. Όπως υπολογίζουν, χρειάζονται 1.000 τόμοι των 1.200 σελίδων ο καθένας ώστε να γίνει πραγματικότητα το εγχείρημά τους.

Όσο για τον αποθηκευτικό χώρο που πρέπει κανείς να διαθέτει, ώστε να διατηρήσει στο σπίτι του την «έντυπη» Wikipedia, τα παραδοσιακά ράφια μάλλον δεν αρκούν. Και τούτο διότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς χρειάζονται περίπου 80 τετραγωνικά μέτρα για να χωρέσουν τους 1.000 τόμους της Wikipedia!