Το 80% των χρηστών του Facebook, κάνει δεκτά τα αιτήματα φιλίας!

Το 80% των χρηστών του Facebook, κάνει δεκτά τα αιτήματα φιλίας!

Έρευνα που διεξήχθη από τέσσερις ερευνητές του Καναδέζικου Πανεπιστημίου British Columbia, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν απάτες σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, είχε ανησυχητικά αποτελέσματα...

Οι ερευνητές έφτιαξαν ένα bot το οποίο χειριζόταν για δύο μήνες λογαριασμό του Facebook. Το bot, έκανε αμέτρητες αιτήσεις φιλίας, με σκοπό να διευρύνει τις επαφές του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 80% των χρηστών, έκαναν δεκτό το αίτημα φιλίας.

Το ανησυχητικό είναι πως όταν κάποιος γίνει φίλος σας στο Facebook, τις περισσότερες φορές έχει άμεση πρόσβαση σε όλο τον λογαριασμό...