Στο ΣτΕ η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

Στο ΣτΕ η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

Υπό την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας τέθηκε τη Δευτέρα (10/10) η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στο Δημόσιο τομέα μετά από σχετική προσφυγή της ΑΔΕΔΥ.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ζητεί να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές, παράνομες και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία οι αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, που εκδόθηκαν κατ΄ επιταγή του νόμου 4336/2015 και αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης μέχρι τον Ιανουάριο του 2022.

Η εισηγήτρια της υπόθεσης, σύμβουλος Επικρατείας Παρασκευή Μπραίμη, ανέφερε ότι πράγματι αυξάνονται σταδιακά από 19.8.2015 έως 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, οι οποίοι από 18.8.2015 είχαν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το κατά περίπτωση ισχύον όριο ηλικίας καταβολής της συντάξεως.

Τόνισε ακόμη ότι οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν τη δέσμευση να καταργήσουν σταδιακά τα κεκτημένα δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και τις δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης, προσαρμόζοντας σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, το αργότερο μέχρι το 2022 ή στην ηλικία των 62 ετών και σε 40 έτη εισφορών, που θα ισχύει για όλους όσοι συνταξιοδοτούνται (εκτός τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και της μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρία).

Στην προσφυγή της η ΑΔΕΔΥ μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι παραβιάζεται σωρεία άρθρων του Συντάγματος (άρθρα 2, 5, 22, 25 και 106), καθώς πριν την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και τη ψήφιση του εν λόγω νόμου, δεν υπήρξε, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, ειδική και εμπεριστατωμένη μελέτη από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των απασχολουμένων οι οποίοι θίγονται από την επίμαχη ρύθμιση, αλλά ούτε προκύπτει από πουθενά και η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών Ταμείων.

Ακόμη, σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, αφού αιφνιδίως μεταβλήθηκαν επί τα χείρω οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως επίσης παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της ισότητας, καθώς το κριτήριο της ηλικίας -σύμφωνα με το νόμο- είναι αυθαίρετο και αθέμιτο, αφού προσπορίζει μόνο ταμειακό όφελος και δημοσιονομικούς σκοπούς της Κυβέρνησης.
Πέραν αυτών υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή οδηγία 2900/78, καθώς εισάγονται δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος των ασφαλισμένων με βάση το κριτήριο της ηλικίας.
Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο έτος.