ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κατέβασε και δες το λεύκωμα με την ιστορία της Παλιάς Μητρόπολης Σερρών

Κατέβασε και δες το λεύκωμα με την ιστορία της Παλιάς Μητρόπολης Σερρών

Η παλιά μητρόπολη Σερρών, ο ναός των Αγ. Θεοδώρων, όριζε το ιστορικό κέντρο της μεσαιωνικής πόλης των Σερρών, το οποίο στα αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα, κώδικες και χρονικά μνημονεύεται ως "Κάστρον" ή "Βαρόσι'' (Τουρκοκρατία).

Πρόκειται για μεγάλη ορθογώνια ξυλόστεγη ελληνιστική βασιλική, τρίκλιτη, με κάτω διπλή κιονοστοιχία, υπερώο πάνω, με πλάγια κλίτη και στέγη με φωταγωγό. Το ιερό καλύπτεται από κτιστούς θόλους, η κεντρική αψίδα του από τεταρτοσφαίριο και με παραβήματα (πρόθεση και διακονικό) από τρουλίσκους πλίνθινους.

Το πρώτο κτίσμα ανεγέρθηκε στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους, τον 5ο η 6ο αι. μ.Χ. Κατά καιρούς δέχτηκε διάφορες προσθήκες και επισκευές.

Το βιβλίο του Πέτρου κ. Σαμσάρη με εντυπωσιακές φωτογραφίες και το ιστορικό της Παλιάς Μητρόπολης μπορείς να το δεις στην επίσημη ιστοσελίδα της μητρόπολης και ΕΔΩ (μορφή pdf).

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων