ΕΡΓΑΣΙΑ

Δήμος Ωραιοκάστρου: Μέχρι 7/5 οι αιτήσεις για τις θέσεις εργασίας

Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

ΑΣΕΠ: Με νέο προσωπικό ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Ωραιοκάστρου

Θα προσληφθούν συνολικά έξι πυροφύλακες όπου θα εργαστούν για 4 μήνες και συγκεκριμένα από 1 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για την προστασία του δασοκτήματος.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τελειώνει 7 Μαΐου 2021.

Προσόντα

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Γενικά προσόντα

Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
Να μην έχουν κώλυμα διορισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή συστημένη επιστολή (η σφραγίδα του ταχυδρομείου λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής), απευθύνοντάς την στο τμήμα ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ υπόψιν, κ.Σαράντη Τύπου

Το έντυπο της αίτησης θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου (www.oraiokastro.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Ροή Ειδήσεων