ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς: Μέχρι 26/9 οι αιτήσεις

Προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς: Ειδικότητες και προθεσμία
Ζητούνται κοινωνικοί λειτουργοί, οδηγοί Γ' κατηγορίας και εργάτες γενικών καθηκόντων

ΑΣΕΠ: Η "Κοινωνική Μέριμνα" του Δήμου Κηφισιάς ενισχύεται με νέο προσωπικό.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η προθεσμία λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα, ζητούνται κοινωνικοί λειτουργοί, οδηγοί Γ' κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και εργάτες γενικών καθηκόντων.

Θα υπογραφούν 8μηνες συμβάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Διονύσου 73 & Γορτυνίας, Τ.Κ. 14563, Κηφισιά Ν. Αττικής, υπόψη κας Μήλη Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας: 2108019633, 2106231638 & 2106233315).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Διαβάστε επίσης:

Προσλήψεις στο Δήμο Χαλανδρίου: Ποιους αφορά

ΑΣΕΠ - 7Κ/2022: Άρχισαν οι αιτήσεις για τις 3.720 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία

ΑΣΕΠ - 5E/2021: Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες - Από 21/9 οι ενστάσεις