ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις συμβασιούχων στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης: Από σήμερα (27/9) οι αιτήσεις

Προσλήψεις συμβασιούχων στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης: Από σήμερα (27/9) οι αιτήσεις
Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης

ΑΣΕΠ: Το υπουργείο Πολιτισμού γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Aφορά στην εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1: «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ της πράξης «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» .

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής: Περιμετρικά Τείχη, Αποκατάσταση περιοχών [Β12 (034,000-042,000 m και Β13 (000.000 m -004,000 m)] βορείου τείχους της Ακρόπολης των Αθηνών.

Δείτε τις θέσεις εργασίας:

Η προθεσμία αιτήσεων από 27/9 έως 1/10.

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου που αφορά στην Αναστήλωση και Συντήρηση των Μνημείων της Ακρόπολης και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης και της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα έξι [6] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ysma.proslipsis@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πολυγνώτου 10, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Χ. Παπανικολάου (τηλ. επικοινωνίας:210 3243 427, 3251620, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στοδιαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr).

Διαβάστε επίσης:

Προσωπικοί Βοηθοί - prosopikosvoithos.gov.gr: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

ΟΚΑΝΑ: Προσλήψεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας - Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

ΔΥΠΑ: «Ημέρα καριέρας» στα Ιωάννινα το Σάββατο 1/10