ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2022: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 70 θέσεις εργασίας

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
In Τime

ΑΣΕΠ - Όλες οι ειδήσεις: Εκδόθηκε στο ΦΕΚ η 8K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ η 8Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 70 θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων - ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο - ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη.

Έναρξη και λήξη των αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία ξεκίνησε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 και λήγει την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 33
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 1
 • ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 1
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4

Ακολουθεί, ο πίνακας των θέσεων

Δείτε την προκήρυξη, πατώντας ΕΔΩ