ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέσω του υπολογιστή σας η βεβαίωση αποδοχών της σύνταξης

Μέσω του υπολογιστή σας η βεβαίωση αποδοχών της σύνταξης

Μέσω του υπολογιστή τους θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι τη μηνιαία βεβαίωση της σύνταξής τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΤΕΑ αρχής γενομένης από τον μήνα που τρέχει, τον Μάρτιο, οι συνταξιούχοι θα εκτυπώνουν τη μηνιαία βεβαίωση των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνσή του στην οποία μπορούν να βρουν οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Η εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων των καταβαλλόμενων συντάξεων θα είναι δυνατή αμέσως μετά την πληρωμή της μηνιαίας σύνταξης.

Στην παρούσα φάση δίδονται ενημερωτικά για:
• ΤΕΑΔΥ
• ΤΕΑΠΟΚΑ
• ΤΑΔΚΥ
• ΤΕΑΥΕΚ
• ΤΕΑΥΝΤΠ (ΤΑΝΠΥ)
• ΤΕΑΕΙΓΕ
• ΤΕΑΧ
• ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ
• ΤΕΑΠΟΖΟ
• ΤΣΕΑΠΓΣΟ
• ΤΕΑΠ-ΟΤΕ
• ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ
• ΚΑΠ-ΔΕΗ
• ΤΕΑΠΕΤΕ
• ΤΑΠΤΠ

Πώς θα κάνετε την εκτύπωση

Η πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτεί αρχικά την εγγραφή σας βάσει των στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Συμπληρώνετε επίσης ένα email επικοινωνίας και έναν κωδικό με την επιβεβαίωσή του.
Αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εγγραφή σας θα δείτε μήνυμα λάθους με οδηγίες διόρθωσης.
Εφόσον ταυτοποιηθείτε επιτυχώς οδηγείστε στη σελίδα Εισόδου όπου εισέρχεστε στην εφαρμογή με τον ΑΜΚΑ και τον Κωδικό που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.
Στην σελίδα της εφαρμογής βλέπετε το πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα και σύντομα επιλέγοντας περίοδο και προηγούμενες χρονικές περιόδους.