ΕΡΓΑΣΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Άνθρακες ο θησαυρός κατά την Eurostat

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Άνθρακες ο θησαυρός κατά την Eurostat

Eξ αφορμής της ημέρας της γυναίκας ξεπερνώντας τα τυπικά ωραία λόγια και τη γιορτή της μιας ημέρας, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι προσπάθειες του "αδύναμου φύλου", τουλάχιστον στο επαγγελματικό γήπεδο δεν αποδίδουν... Δουλεύει περισσότερο, σκληρότερα, και αμείβεται ισχνά.

Σύμφωνα με τη Eurostat στην τελευταία της έκθεση το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών έφθανε στο 16,4% το 2013 στην ΕΕ, με τη Βόρεια Ευρώπη να δυναμιτίζει το χάσμα, παρά τις φωνές περί ισότητας.

Η Εσθονία είναι η ευρωπαϊκή χώρα στην οποία το χάσμα ανάμεσα στις αμοιβές των ανδρών και των γυναικών είναι το μεγαλύτερο, το 2013 έφθανε το 29,9%. Επονται η Αυστρία (23%), η Τσεχία (22,1%) και η Γερμανία (21,6%).

Στον αντίποδα η μικρότερη μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών καταγράφεται στη Σλοβενία (3,2%) και ακολουθούν η Μάλτα (5,1%), η Πολωνία (6,4%), η Ιταλία (7,3%) και η Κροατία (7,4%).

Για την Ελλάδα, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ανερχόταν το 2010 σε 15% ενώ στον κατάλογο της Eurostat δεν παρατίθενται στοιχεία για τις επόμενες χρονιές και για αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο με την κρίση και την ανεργία, η εικόνα σαφώς θα είναι χειρότερη.

Σε σχέση με το 2008, η απόκλιση μειώθηκε στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, αλλά ενισχύθηκε σε δέκα άλλες όπως η Πορτογαλία, όπου αυξήθηκε κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες και έφθασε το 13%.

Οπως αναφέρει η Eurostat, που δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας δεν αφορούν μόνο τις μισθολογικές αποκλίσεις.

Έτσι τα δύο τρίτα των διευθυντών, των στελεχών και των διαχειριστών είναι άνδρες, ενώ δύο στους τρεις υπαλλήλους γραφείου είναι γυναίκες.

Σχετικές ειδήσεις