ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέλεις εισόδημα 2.500 ευρώ και άνω;

Θέλεις εισόδημα 2.500 ευρώ και άνω;

Τονέο επιδοτούμενο πρόγραμμαVoucher(Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας) για 23.000 ανέργους, ηλικίας29-64 ετών,είναι γεγονός και η υποβολή αιτήσεων στοΚ.Δ.Β.Μ 2 «ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ»ξεκίνησε! Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμαέως και τις 30 Δεκεμβρίου,είτε τηλεφωνικά στο800 11 91 91 91(χωρίς χρέωση) ηλεκτρονικά στο:http://www.iekalfa.gr/voucher-29-6/

ΔΗΛΩΣΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Κ.Δ.Β.Μ. 2 «ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ VOUCHER!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Επίδομα που ξεκινά από τα 2.600 ευρώ και φτάνει τα 5.500€ (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, σε περίπτωση πρόσληψης)
  • Θεωρητική κατάρτιση, διάρκειας 120 ωρών
  • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, με σκοπό τη διάγνωση των αναγκών των ανέργων και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας
  • Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, για το σύνολο των καταρτιζομένων
  • 6μηνη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, για το 50% των καταρτισθέντων

Σε ποιους απευθύνεται το νέο Voucher:

  • Απόφοιτους (τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης) που έχουν συμπληρώσει τα 29 έτη και δεν ξεπερνούν τα 64 έτη (εξαιρούνται μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές)
  • Εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι