ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνταξιούχοι: Αυτοί μπορούν να δουλεύουν χωρίς περικοπές - Αναλυτικά παραδείγματα

Συνταξιούχοι: Αυτοί μπορούν να δουλεύουν χωρίς περικοπές - Αναλυτικά παραδείγματα

Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται υπόκεινται σε μείωση της σύνταξής τους κατά 60%. Μάλιστα, εάν οι συνταξιούχοι καταλάβουν θέση σε φορέα της γενικής κυβέρνησης, τότε η σύνταξη αναστέλλεται...

 • Συνταξιούχοι αγρότες, ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ. Ο κόφτης της περικοπής θα τεθεί σε ισχύ μετά την 1.1.2025 για όσους είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες
 • Παλαιοί συνταξιούχοι από τα πρώην ταμεία του ΙΚΑ, του Δημοσίου, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ που αποκτούν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Προϋπόθεση να ήταν συνταξιούχοι ή να είχαν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση σύνταξης, πριν από τη 12η Μαϊου 2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου. Επίσης, πρέπει οι συνταξιούχοι να μην είχαν υποχρέωση να καταβάλλουν εισφορές στον ΟΓΑ έως 31.12.2016, αλλά ούτε και στον ΕΦΚΑ από 1.1.17 και μετά
 • Συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση από τις 13 Μαϊου 2016 και μετά και έχουν αγροτικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 4.923,12 ευρώ, σε ετήσια βάση
 • Συνταξιούχοι αναπηρίας, ανεξάρτητα από το πότε συνταξιοδοτήθηκαν ή πότε ανέλαβαν εργασία
 • Διορισμένοι σε αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ κλπ. εφόσον ο διορισμός έχει γίνει μετά την 13.5.2016 ή αν έχουν παραιτηθεί της προβλεπόμενης αμοιβής. Ομοίως εξαιρούνται όσοι αιρετοί λαμβάνουν αποκλειστικά ποσά ως έξοδα αποζημίωσης ή έξοδα παράστασης
 • Παλαιοί συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν καταστεί ήδη συνταξιούχοι στις 12 Μαίου του 2016 και είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση ήδη νωρίτερα από την ημερομηνία αυτή και συνεχίζουν απασχολούμενοι
 • Οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδας
 • Συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ακόμη και εάν από την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει εισόδημα (π.χ. μερίσματα, εισοδήματα από ΙΚΕ κλπ)
 • Συνταξιούχοι που λαμβάνουν αμοιβές (π.χ. έξοδα κίνησης) που δεν υπόκεινται σε εισφορές κύριας σύνταξης ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους
 • Συνταξιούχοι που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα συγγενικά δικαιώματα
 • Συνταξιούχοι που ανανεώνουν σύμβαση εργασίας, η οποία έχει συναφθεί πριν τις 13 Μαίου του 2016 ή υπογράφουν νέα σύμβαση με τον ίδιο ή ακόμη και άλλο εργοδότη, αρκεί να μην μεσολαβεί ούτε μια ημέρα κενό ανάμεσα στις δυο συμβάσεις

Σχετικές ειδήσεις