ΕΘΝΙΚΑ

Στρατολογία: Ποιοι καλούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής

Στρατολογία: Ποιοι καλούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής

Με δύο τρόπους η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006) έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από 2 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024, όπως ανακοινώθηκε από τη Στρατολογία.

Η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

α. Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet.

β. Προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε στρατολογική υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε ελληνική προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Δείτε τις οδηγίες