Τουρκικών προκλήσεων, συνέχεια....

Τουρκικών προκλήσεων, συνέχεια....
Σε τρείς παραβάσεις και τέσσερις παραβιάσεις προχώρησαν σήμερα 16 τουρκικα μαχητικά (τα 6 οπλισμένα) στο βόρειο, κεντρικό και νότιο Αιγαίο..

Σε τρείς παραβάσεις και τέσσερις παραβιάσεις προχώρησαν σήμερα 16 τουρκικα μαχητικά (τα 6 οπλισμένα) στο βόρειο, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.