ΕΘΝΙΚΑ

Καταργούνται ελληνικά προξενεία στο εξωτερικό

Καταργούνται ελληνικά προξενεία στο εξωτερικό
"Μαχαίρι" στην εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτερικό...

Καταργούνται επτά Γενικά Προξενεία της χώρας στο εξωτερικό και δυο Προξενεία όπως επίσης και η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τρία σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που κατατέθηκαν για επεξεργασία στο Ε' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας καταργούνται τα Γενικά Προξενεία Βρυξελλών, Λονδίνου, Παρισίων, Ανοβέρου, Κολωνίας, Λειψίας και Νάπολης.

Επίσης, καταργούνται τα προξενεία Νις και Ντέρμπαν.