ΕΘΝΙΚΑ

Νέα πρόκληση από τα Σκόπια: «Μακεδονικό» μπετόν με τον ήλιο της Βεργίνας

Νέα πρόκληση από τα Σκόπια: «Μακεδονικό» μπετόν με τον ήλιο της Βεργίνας

Το παράδειγμα της κατάχρησης των ελληνικών συμβόλων, δεν είναι μόνο μια πράξη χρήσης του Ήλιου της Βεργίνας, που ετέθη ως διακοσμητικό μοτίβο, αλλά αποτελεί το επίσημο λογότυπο της εταιρείας.

Βάσει του ισχύοντος νόμου για την εγγραφή κάθε επιχείρησης στα Σκόπια ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει το λογότυπό της που εγκρίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Υπογραμμίζεται ότι στην Ενδιάμεση Συμφωνία που κυρώθηκε από τις κυβερνήσεις των Σκοπίων και της Αθήνας, απαγορεύεται η χρήση του συμβόλου αυτού από τα Σκόπια. Η παρούσα αποτελεί απόδειξη ότι η χώρα παραβιάζει τη δικαστική συμφωνία, η οποία είναι δεσμευτική για τις αρχές (κυβέρνηση, βουλευτές, καθώς και τη δικαστική εξουσία).

ΣΣ

Παρουσιάζουμε δύο ενδεικτικές φωτογραφίες της πλαστογράφησης της μακεδονικής ιστορίας, μέσω εμπορικών δραστηριοτήτων, όπως είναι αυτή του «μακεδονικού» μπετόν- «Makedon [sic!] Beton» από εταιρεία που διανέμει το κατασκευαστικό υλικό με οχήματά της.

Οι φωτογραφίες ελήφθησαν σε ένα εργοτάξιο όπου αναγείρεται μια νέα πολυκατοικία, στο ανατολικό τμήμα της πόλης των Σκοπίων, στον δήμο Αεροντρόμ.

ΠΗΓΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ