ΠΑΙΔΕΙΑ

Τα πάνω… κάτω στην Παιδεία: Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις και διπλό πρόγραμμα Σπουδών στα Λύκεια

Τα πάνω… κάτω στην Παιδεία: Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις και διπλό πρόγραμμα Σπουδών στα Λύκεια

Τα πάνω… κάτω φέρνει στην Παιδεία η πρόταση της Επιτροπής Διαλόγου, υπό την προεδρία Αντώνη Λιάκου, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει εισαγωγή στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις, αλλά και θεσμοθέτηση του διπλού προγράμματος (International Baccalaureate) στα δημόσια λύκεια – Θέσπιση απολυτηρίου διεθνούς τύπου - «Εισάγονται» κινητά και τάμπλετς στην εκπαίδευση.

Μπορεί ωστόσο το ΙΒ που έχει υιοθετηθεί ήδη από κάποια ιδιωτικά να αποτελεί, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ένα (έστω και μικρό) βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του «αραχνιασμένου» εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, από τη στιγμή όμως που προϋποθέτει μια επιπρόσθετη δομή όταν στα δημόσια σχολεία υπάρχουν ακόμα σημαντικές ελλείψεις σε καθηγητές, η εφαρμογή του τίθεται τουλάχιστον εν αμφιβόλω...

Όπως και να έχει πάντως, η Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε τελικά στη Δράμα, ύστερα από ματαιώσεις και αναβολές για την αποφυγή επεισοδίων, πρότεινε μία σειρά προτάσεων μεταξύ των οποίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η δημιουργία ομάδας εργασίας η οποία θα εξετάσει μοντέλα εκπαίδευσης και πλαίσιο σπουδών που θα περιλαμβάνει δύο διαφορετικά Προγράμματα Σπουδών, το ένα εκ των οποίων μπορεί να είναι πρόγραμμα που οδηγεί σε ενός τύπου Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate).

Από τη στιγμή δε που θεωρείται απολύτως αναγκαία η σταδιακή (μερική ή συνολική) απεξάρτηση της εκπαίδευσης στο ΓΕΛ από τις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις, η ειδική επιτροπή θα επωμιστεί επίσης το έργο θέσπισης κριτηρίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κάποια από αυτά – και συγκεκριμένα για τα τμήματα υψηλής ζήτησης - ενδέχεται να είναι ο πιστοποιημένος τίτλος ξένων γλωσσών ή οι γνώσεις Η/Υ, ενώ τα κριτήρια ενδέχεται να περιλαμβάνουν και βαθμολογία από εναλλακτικές στις πανελλήνιες τυποποιημένες (standardized) εξετάσεις (π.χ. εξετάσεις ικανοτήτων πολιτειότητας, εξετάσεις ακαδημαϊκής αντίληψης (Academic Aptitude Test) ή ακαδημαϊκής απόδοσης (Academic Performance Test), τύπου PISA.

Από την άλλη, σε τμήματα ΑΕΙ που δεν είναι τόσο περιζήτητα, οι εισαγόμενοι θα μπορούσαν να επιλέγονται με (άλλα) συγκεκριμένα κριτήρια, χωρίς οποιουδήποτε τύπου εξετάσεις. Σε αυτά μάλιστα που η προσφορά υπερκαλύπτει τη ζήτηση το αναβαθμισμένο απολυτήριο λυκείου ίσως να είναι και το μοναδικό κριτήριο.

Παράλληλα, βάσει της πρότασης της Επιτροπής, οι φοιτητές δεν πρέπει να σπουδάζουν ειδικότητες για τις όποιες δεν ενδιαφέρονται και να αποκλείονται άλλοι που ενδιαφέρονται. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει έτσι μια ή δυο ειδικότητες, αναλόγως των ενδιαφερόντων του και των δυνατοτήτων του.

«Με αυτό τον τρόπο ενισχύουμε την υπευθυνότητα των νέων στην επιλογή της σταδιοδρομίας τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Από εκεί και πέρα, συζητήθηκε το θέμα των δώδεκα επιτροπών για τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία επιδιώκεται να είναι έτοιμη στο τέλος του Μαρτίου όταν και θα συνεδριάσει η 42μελής Επιτροπή Εθνικού διαλόγου.

Όπως τονίσθηκε χαρακτηριστικά: «Χρειάζεται η σύνταξη ενός Εθνικού Πλαισίου Εκπαίδευσης (National Curriculum), αντικείμενο του οποίου είναι να προσδιορίσει σε αδρές γραμμές τη μορφή και το γενικό περιεχόμενο του Εθνικού Πλαισίου Εκπαίδευσης για τον Έλληνα-Ευρωπαίο πολίτη του 21ου αιώνα που μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μεγάλων αλλαγών και απρόβλεπτων εξελίξεων.

Το ΕΠΕ θα δηλώνει το γενικό σκοπό και τους βασικούς στόχους της σχολικής εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά standards που θα πρέπει να αναμένονται συνολικά από τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και να επιτυγχάνονται σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης».

Σχετικά με την υποχρεωτική εκπαίδευση: νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο επισημάνθηκε ότι:
«Με δεδομένο ότι η πολίτικη ηγεσία του Υπουργείου έχει ανακοινώσει 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, ειδική επιτροπή με ομάδες εργασίας θα ασχοληθούν με τα παρακάτω ερωτήματα:

- Το μοντέλο διακυβέρνησης της εκπαίδευσης. Πώς θα αποκτήσει αυτονομία η σχολική μονάδα, ως προς το πρόγραμμα, και τη λειτουργιά της;

- Μπορεί να έχουν οι σχολικές μονάδες τη διαχείριση του προϋπολογισμού τους; Ποιο είναι το optimum μέγεθος;

- Ενιαίος τύπος σχολειών ή διαφοροποιημένη εκπαίδευση;

- Μπορεί το σχολειό να βγει από την τυποποιημένη ανωνυμία και να αποκτήσει διακριτή φυσιογνωμία και brand name;

- Ποιοι ενδιάμεσοι υποστηρικτικοί θεσμού ανάμεσα στη σχολική μονάδα και τη διοίκηση;

Παράλληλα, η πρόταση προβλέπει:

- Αποτίμηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου.

- Από το αναλυτικό πρόγραμμα στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Πώς μπορεί να συγκροτηθεί ένα project oriented πρόγραμμα; Ποιες αλλαγές σε σχέση με τα υπάρχοντα προγράμματα;

- Δημιουργία πλαισίου σπουδών (coherent/aligned curriculum) σχεδιασμέ́νο ώστε (α) να εξυπηρετεί/ διευκολύνει τη μάθηση (όχι απλά τη διδασκαλία), (β) να μην έχει κενά και επαναλήψεις, (γ) να είναι συστοιχισμένο με τα μαθήματα, γνωστικά αντικείμενα και επίπεδα εκπαίδευσης ή τάξεις.

- Ποιες μορφές συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας για την κατάρτιση του προγράμματος και των δραστηριοτήτων του σχολείου;

- Ποιοι τρόποι αποτίμησης και λογοδοσίας του προγράμματος και του σχολικού έργου;

- Η βιβλιοθήκη του σχολείου, ο βιβλιοθηκάριος, η γραμματειακή υποστήριξη. Η αλλαγή της εσωτερικής δομής του σχολείου. Η εκπαίδευση εκτός της τάξης. Πώς θα επιτευχθεί σε δύσκολους καιρούς, σε ποια κλίμακα, με ποια μέθοδο;

Επίσης, προτείνεται σύσταση ομάδας εργασίας για τη μελέτη και τη σταδιακή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, καθώς και για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτεί μια διαφοροποιημένη εκπαίδευση και ένα σχετικά αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα.

Όπως και ομάδα εργασίας για τη μελέτη σχετικά με το Κοινωνικό/«Συμμετοχικό» Σχολείο (με ιδέες από τα ΖΕΠ) το οποίο να εφαρμοστεί πιλοτικά σε πληθυσμό περιφερειών της χώρας με τα μεγαλύτερα προβλήματα και τους λιγότερους πόρους».

Υπέρ των κινητών στα σχολεία ο Λιάκος

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι μιλώντας στη συζήτηση διαλόγου στη Δράμα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου, Αντώνης Λιάκος, τάχθηκε υπέρ της ένταξης των τάμπλετ και των κινητών στην εκπαίδευση.

Όταν μάλιστα εκπαιδευτικός πρότεινε να νομιμοποιηθεί η χρήση λειτουργίας των τάμπλετ με τα κατάλληλα προγράμματα, ο κ. Λιάκος πρότεινε να ξεφύγει λίγο η εκπαίδευση από το βιβλίο και να συμπεριλάβει την οπτικοποίηση του μαθήματος με την εισαγωγή του οπτικοακουστικού εγγραματισμού, Να μπορεί δηλαδή ο μαθητής να ερμηνεύει την εικόνα που βλέπει.

Ματαιώθηκε ο Εθνικός Διάλογος στη Θεσσαλονίκη

Η προγραμματισμένη πάντως για σήμερα συζήτηση του Εθνικού Διαλόγου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ματαιώθηκε λόγω της παρουσίας 400 περίπου διαδηλωτών εκπαιδευτικών και φοιτητών που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο.

Σχετικές ειδήσεις