ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2016: Τα κριτήρια που δίνουν μόρια για μετεγγραφή

Βάσεις 2016: Τα κριτήρια που δίνουν μόρια για μετεγγραφή

Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που δίνουν μόρια στους επιτυχόντες ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να κάνουν μετεγγραφή σε κάποιο άλλο ίδρυμα.

Το σύστημα που θα ισχύσει φέτος θα είναι όπως όλα δείχνουν το ίδιο με το περσινό.

Σημειώνεται ότι στη διαδικασία μετεγγραφής δεν περιλαμβάνονται 46 τμήματα ΑΕΙ και 33 ΤΕΙ που είναι «μη αντίστοιχα». Πρόκειται για τμήματα που δεν υπάρχουν ομοειδή τους σε άλλες πόλεις (για να δείτε ποια τμήματα θεωρούνται «μη αντίστοιχα» θα πρέπει να αναζητήσετε τα ΦΕΚ Β' 2492 18/9/2014 για τα ΑΕΙ και για τα ΤΕΙ το ΦΕΚ Β' 639 21/4/2015).

Τα μόρια που δίνουν μετεγγραφή σε κάποιο άλλο τμήμα είναι αθροιζόμενα και υπολογίζονται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

1. Εισόδημα (ατομικό ή κατά κεφαλήν):

Μέχρι 3.000 ευρώ ετησίως: 5 μόρια

Από 3.001 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως: 4 μόρια

Από 6.001 ευρώ μέχρι 9.000 ευρώ ετησίως: 3 μόρια

2. Ορφανός/ή και από τους δύο γονείς: 3 μόρια

Ορφανός/ή από τον ένα γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας: 1 μόριο. Εξαιρούνται τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας και ανάπηροι φοιτητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία.

3. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας: 2 μόρια

Μέλος τρίτεκνης οικογένειας: 1 μόριο

4. Να έχει αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε άλλη πόλη: 1 μόριο

Αδέλφια που ήδη φοιτούν ή συμμετέχουν μαζί στις εξετάσεις: 1 μόριο

5. Συγγενής πρώτου βαθμού με αναπηρία 67%: 1 μόριο

Σχετικές ειδήσεις