ΠΑΙΔΕΙΑ

Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές

Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα – με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς.

Η υποτροφία, διάρκειας 1-4 μηνών, χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας.

Τομείς προτεραιότητας

• Ψηφιακές Τεχνολογίες

• Ενέργεια – Περιβάλλον

Γεωπονία – Αγροδιατροφή
• Βιοτεχνολογίες Υλικά

• Διάστημα – Αεροναυπηγική

Στόχος

Οι υποτροφίες αυτές δίνουν στους νέους Έλληνες ερευνητές τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια γαλλική ερευνητική ομάδα, η οποία υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση. Οι υποτροφίες πρέπει να συμβάλουν στην έναρξη και στην ενίσχυση των ελληνογαλλικών συνεργασιών, όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

– να έχουν ελληνική ιθαγένεια

– να είναι ηλικίας έως 35 ετών το ανώτερο

– να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν υποστηρίξει την διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30 Ιουνίου 2017

– να εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης

– να διαθέτουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό οργανισμό υποδοχής Κριτήρια επιλογής Θα δοθεί προτεραιότητα στις ερευνητικές προτάσεις που:

– είναι ιδιαίτερα καινοτόμες στους προαναφερθέντες τομείς έρευνας

– εντάσσονται σε μια υπάρχουσα εταιρική σχέση ή στοχεύουν να καταλήξουν στην θέσπιση μιας μακρόχρονης συνεργασίας

– οδηγούν σε μια επιστημονική δημοσίευση

– προτεραιότητα θα δοθεί στους ερευνητές που υπάγονται σε οργανισμούς μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας MAZINNOV (mazinnov@ifa.gr) Παροχές Η υποτροφία διάρκειας από 1 έως 4 μήνες χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1704 ευρώ το μήνα.

Άλλες παροχές

– Κοινωνική ασφάλιση

– Έξοδα μετακίνησης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας μετ’ επιστροφής

– Έξοδα μετακίνησης μεταξύ του αεροδρομίου αφίξεως και του τόπου διαμονής.

– Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 20 Φεβρουαρίου 2017

– Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν καθόλη την διάρκεια της χρονιάς.

– Οι υποψήφιοι, που θα επιλεχθούν, θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνέντευξη.

– Το τελικό αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί το αργότερο 15 μέρες μετά την συνέντευξη.

– Καμία ενημέρωση για τα αποτελέσματα δεν θα δοθεί μέσω τηλεφώνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bourses@ifa.gr

Κατάθεση υποψηφιότητας/Κατάρτιση φακέλου H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el