Συνεπιμέλεια: Επιστολή Εφέτη Π.Κατσικερού στον πρωθυπουργό- Από την κόρη μου έχω μόνο μία φωτογραφία

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργό και υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποστέλλει ο Εφέτης Π. Κατσικερός για το φλέγον ζήτημα της συνεπιμέλειας.
Συνεπιμέλεια: Επιστολή Εφέτη Π.Κατσικερού στον πρωθυπουργό- Από την κόρη μου έχω μόνο μία φωτογραφία
8'

Στην επιστολή του ο κ. Κατσικερός αναφέρει ότι αποτελεί πολίτη Β’ κατηγορίας, δηλαδή στερούμενος του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματός του, να έχει προσωπική επικοινωνία με το μονάκριβο τέκνο του, ηλικίας έξι ετών, από γεννήσεως του έως σήμερα.

«Από την κόρη μου έχω μόνο μία φωτογραφία όταν ήταν βρέφος τριών μηνών. Οι γονείς μου ομοίως έχουν στερηθεί κάθε δικαίωμα επικοινωνίας με την εγγονή τους. Αμφιβάλω αν το παιδί μου γνωρίζει ότι έχει πατέρα, παππού και γιαγιά. Η αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτήν την αθλιότητα ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Η επιστολή του αναλυτικά:

ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Προς

κον ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

και τους ΥΠΟΥΡΓΟ & ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

του Παναγιώτη Κατσικερού του Γεωργίου και της Δήμητρας

Εφέτη, υπηρετούντος στο Εφετείο Αθηνών

Αξιότιμοι κύριοι,

Λαμβάνω τη τιμή να σας εκθέσω τα ακόλουθα :

Το παρόν έγγραφό μου επέχει θέση ανοικτής επιστολής προς τον Ελληνικό Λαό.

Θεωρήστε δεδομένο, στο λόγο της δικαστικής μου τιμής, ότι όσα αναγνώσετε είναι αποδεδειγμένα με αδιάσειστα στοιχεία, που δύναμαι να σας προσκομίσω ανά πάσα στιγμή.

Έχω πλήρη επίγνωση, ότι θα είναι η αφορμή (νέου) υπηρεσιακού διωγμού μου.

Καίτοι δικαστικός λειτουργός επί 25ετία, είμαι στην πραγματικότητα πολίτης Β’ κατηγορίας, δηλαδή στερούμενος του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματός μου, να έχω προσωπική επικοινωνία με το μονάκριβο τέκνο μου, ηλικίας έξη ετών, από γεννήσεως του έως σήμερα.

Και όχι μόνον τούτο, αλλά υφίσταμαι έναν ανελέητο υπηρεσιακό διωγμό, υποκινούμενο από τη μητέρα του τέκνου μας και δικαστική λειτουργό, καθώς και από μία συγγενή της (δίκην «κηδεμόνα»), τέως ανώτατη δικαστικό λειτουργό, η οποία συνεπικουρείται από ευάριθμοuς φίλους της, πρώην και νυν, ανώτατους και μη, δικαστικούς λειτουργούς.

Δεν έχω επικοινωνήσει ποτέ, μόνος μου ή στην οικία μου, με την κόρη μου Μαρίνα.

Την έχω αντικρύσει μόνον επτά ημέρες, από μία ώρα κάθε φορά, σε όλη τη ζωή μας.

Και πάντοτε με παρουσία τρίτων, ωσάν να είμαι ειδεχθής εγκληματίας.

Από την κόρη μου έχω μόνο μία φωτογραφία όταν ήταν βρέφος τριών μηνών.

Οι γονείς μου ομοίως έχουν στερηθεί κάθε δικαίωμα επικοινωνίας με την εγγονή τους.

Αμφιβάλω αν το παιδί μου γνωρίζει ότι έχει πατέρα, παππού και γιαγιά.

Η αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτήν την αθλιότητα ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια.

Με αποφάσεις που προσβάλουν κάθε έννοια νόμου, ηθικής και λογικής.

Κατά των δικαστικών αυτών αποφάσεων, έχω προσφύγει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.), όχι μόνο για παραβίαση του δικαιώματός μου ως πατέρας να επικοινωνώ με το τέκνο μου, αλλά διότι δεν έχω τύχει δίκαιης δίκης (άρθρα 6 και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

Η προσφυγή μου έγινε παραδεκτή εντός 14 ημερών από την υποβολή της, μετά δε την απόρριψη, από την Ελληνική Δημοκρατία, της σύστασης του Ε.Δ.Δ.Α. για συμβιβασμό, η υπόθεση εκδικάσθηκε στην ουσία και αναμένεται από ημέρα σε ημέρα η έκδοση απόφασης.

Όπως θα διαπιστώσετε από απλή ανάγνωση της προσφυγής, η καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι βέβαιη και θα αποτελέσει όνειδος για ένα Κράτος Δικαίου.

Εν τω μεταξύ, μετά από σκληρό δικαστικό αγώνα, από τo καλοκαίρι του 2018, εδόθη μία (έστω ανεπαρκής) επικοινωνία με το τέκνο μου, με τέσσερις δικαστικές αποφάσεις διαδοχικές, τις οποίες παραβιάζει ασυστόλως και χωρίς συνέπειες η μητέρα του τέκνου μας, ενθαρρυμένη από την ασυλία που της παρέχει το δικαστικό σύστημα και οι παθογένειες του.

Για όλα αυτά, αφήνω να πουν περισσότερα, αντί εμού, τα έγγραφα που σας προσκομίζω.

Η απόφαση μου να απευθυνθώ σε εσάς, εις επήκοον του Ελληνικού Λαού, είχε έναυσμα την επικείμενη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, με τη θέσπιση της συνεπιμέλειας.

Η ελληνική κοινωνία είναι ώριμη όσο ποτέ για την συνεπιμέλεια, οποιαδήποτε αμφιβολία μπορεί να λυθεί με ένα – έστω και ηλεκτρονικό λόγω της πανδημίας – δημοψήφισμα.

Επί του προσχεδίου νόμου, έχω ήδη τοποθετηθεί με επιστημονικό άρθρο γνώμης, που έτυχε μεγάλης δημοσιότητας, αλλά και αποδοχής από το νομικό κόσμο, το οποίο σας επισυνάπτω.

Ευελπιστώ ότι δεν θα εισακουστούν «σειρήνες», που απαιτούν δραστικές αλλοιώσεις του νομοσχεδίου, με κατάργηση της ισόχρονης συνεπιμέλειας και εναλλασσόμενης κατοικίας, αλλά και ασφυκτικούς περιορισμούς στον χρόνο και τόπο επικοινωνίας.

Ως αποξενωμένος από το τέκνο του γονέας, εφαρμοστής του δικαίου, Έλλην πολίτης και άνθρωπος, αισθάνομαι την ανάγκη να σας συγχαρώ για αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία.

Τέλος, προκειμένου να σας ενημερώσω πληρέστερα για όλα τα παραπάνω ζητήματα:

Αιτούμαι προσωπικής ακρόασης, το ταχύτερο δυνατόν, από εσάς, κύριοι Υπουργέ και Υφυπουργέ, καθώς και να διαβιβάσετε το όμοιο αίτημα μου προς τον κύριο Πρωθυπουργό.

Συνημμένα βασικά έγγραφα

1) Άρθρο μου «Για τη συνεπιμέλεια και τη γονεϊκή αποξένωση» επί του προσχεδίου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Οικογενειακού Δικαίου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

2) η υπ. αρ. πρωτ. ΕΑ/183/20-7-2020 αναφορά μου ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Επιθεώρησης των Δικαστηρίων του Αρείου Πάγου

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ Ε.Δ.Δ.Α.

i. προσβαλλόμενες αποφάσεις

3) οι από 30-3-2015 και 8-5-2015 απορριπτικές διατάξεις Προέδρων Πρωτοδικών, επί των αιτημάτων μου προσωρινής διαταγής

4) η υπ. αρ. 6821/2015 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

5) η υπ. αρ. 2884/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

6) η υπ. αρ. 2798/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

7) η υπ. αρ. 1286/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου / Α2 Πολιτικό Τμήμα

8) η υπ. αρ. 2077/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς

ii. πρόοδος δίκης στο Ε.Δ.Δ.Α.

9) η από 4-1-2019 προσφυγή μου ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α. κατά των ανωτέρω αποφάσεων

10) το από 4-1-2019 συμπληρωματικό υπόμνημα μου επί της προσφυγής

11) η από 18-1-2019 απάντηση του Ε.Δ.Δ.Α. για το παραδεκτό της προσφυγής

12) αλληλογραφία μου με το Ε.Δ.Δ.Α. επί της διαδικασίας συμβιβασμού

13) οι από 27-11-2019 παρατηρήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας επί της προσφυγής

14) η από 20-1-2020 παρατηρήσεις μου επί εκείνων της Ελληνικής Δημοκρατίας

ΠΑΡΑΒΙΑΣΘΕΙΣΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

15) η υπ. αρ. 5114/2018 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

16) η από 1-11-2018 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών

17) η υπ. αρ. 9127/2018 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

18) η υπ. αρ. 8853/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

19) η από 23-12-2020 έκθεση ένορκης εξέτασής μου ενώπιον του Α.Τ. Δημ. Θεάτρου Πειραιά

20) η από 23-12-2020 έκθεση ένορκης εξέτασης του Νικόλαου Μουλάκη, Αστυνομικού – Υπαρχιφύλακα ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά, ενώπιον του Α.Τ. Δημ. Θεάτρου Πειραιά

21) η από 15-1-2021 αίτηση μου ενώπιον της Εισαγγελίας Ανηλίκων Πειραιά με την επ’ αυτής από 19-1-2021 απόρριψή της ως «μη νόμιμη»

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ

22) η υπ. αρ. 5/2018 απόφαση του 7μελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου

23) η υπ. αρ. 22/2018 απόφαση του 9μελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου

24) η υπ. αρ. 34/2019 απόφαση του 7μελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου

25) η υπ. αρ. 9/2020 απόφαση του 9μελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου

26 α-β) τα υπ. αρ. 115/2020 πρακτικά και απόφαση του 7μελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου

27) η υπ. αρ. πρωτ. ΘΕ19/4-12-2020 έφεσή μου κατά της ανωτέρω απόφασης

28 α-β) τα υπ. αρ. 118/2020 πρακτικά και απόφαση του 7μελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου

29) η υπ. αρ. πρωτ. ΘΕ21/16-12-2020 έφεσή μου κατά της ανωτέρω απόφασης

ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

30 α-β) τα υπ. αρ. 25/2017 πρακτικά και απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου

31 α-β) τα υπ. αρ. 4/2017 πρακτικά και απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

32 α-β) τα υπ. αρ. 56/2017 πρακτικά και απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου

33 α-β) τα υπ. αρ. 60/2017 πρακτικά και απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

34 α-β) τα υπ. αρ. 149/2017 πρακτικά και απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου

35 α-β) τα υπ. αρ. 1/2018 πρακτικά και απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

ΠΡΟΑΓΩΓΗ

36 α-β) τα υπ. αρ. 5/2018 πρακτικά και απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου

Νέα Ιωνία, 8-2-2021

Μετά τιμής

Παναγιώτης Κατσικερός

Εφέτης Αθηνών

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Αποκλειστικό Newsbomb.gr - Κακοκαιρία «Μήδεια»: Καμία χρέωση για το πενταψήφιο του ΔΕΔΔΗΕ

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή