ΕΛΛΑΔΑ

«Στοπ» στις κατατάξεις δικαστικών υπαλλήλων στο νέο μισθολόγιο

«Στοπ» στις κατατάξεις δικαστικών υπαλλήλων στο νέο μισθολόγιο

Απαγορεύτηκαν οι κατατάξεις δικαστικών υπαλλήλων στο νέο μισθολόγιο- βαθμολόγιο (Ν. 4024/2011), με δύο προσωρινές διαταγές προέδρων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Οι προσωρινές διαταγές που εκδίδονται δεν έχουν κανένα νομικό σκεπτικό - αιτιολογία.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει εκδοθεί και απόφαση αναστολής από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά για το ίδιο θέμα.