ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι - Τα SOS για τις αιτήσεις

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι - Τα SOS για τις αιτήσεις

Η διορία των αιτήσεων για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα λήγει την Πέμπτη 3 Αυγούστου

Αιτήσεις για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα μπορούν να γίνονται από την Παρασκευή, 30 Ιουνίου, οπότε και άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η διορία των αιτήσεων για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα λήγει την Πέμπτη 3 Αυγούστου. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης –που πρέπει να γίνεται από την 1η έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους- για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής που υλοποιεί και υποστηρίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ Για την περίπτωση της συγκατοίκησης στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή και το ΑΦΜ του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Ποιοι οι δικαιούχοι για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

  • είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
  • οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
  • είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή
  • είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Τα SOS της αίτησης

Πριν κάνεις την αίτησή σου για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2022. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της. Ακόμη, πριν από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει ο φοιτητής να έχει βεβαιωθεί ότι η ακαδημαϊκή του ταυτότητα είναι σε ισχύ.

Η φοροτεχνικός Αθανασία Στολάκη μιλώντας στην ΕΡΤ εξήγησε: «Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ, είναι δηλαδή αυξημένο κατά 500 ευρώ από πέρυσι, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης το στεγαστικό επίδομα αυξάνεται ακόμα περισσότερο και γίνεται 2.000 ευρώ. Δηλαδή, εφόσον επιλέξει δηλαδή φοιτητής να συγκατοικήσει με έναν άλλον φοιτητή»

Όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις, ανέφερε ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Όπως είπε:

«Δεν θα πρέπει το εισόδημα να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Αναφερόμαστε σε εισόδημα οικογενειακό και των δύο γονέων. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει δικό του εισόδημα, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης. Άρα δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής»

Η ίδια συνέχισε επισημαίνοντας ότι: «Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία αθροιστικά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 200 τετραγωνικά. Θα πρέπει να μισθώνει σπίτι, να μένει σε ξενοδοχείο σε άλλη πόλη από αυτή του τόπου κατοικίας και επίσης θα πρέπει να έχει εξεταστεί στα μισά μαθήματα και παραπάνω επιτυχώς σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών και δεν θα πρέπει να έχει ξεπεράσει τα συνολικά εξάμηνα της φοίτησης του. Τώρα ως προς την αίτηση, ο δικαιούχος θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή, τους ΑΦΜ των μελών που θα μπουν μέσα στην αίτηση, του ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού όπου θα κατατεθούν τα χρήματα, καθώς επίσης και προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο και e-mail σε περίπτωση συγκατοίκησης. Επίσης και τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και σε περίπτωση συγκατοίκησης. Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή και τον ΑΦΜ του, όπως και τον ΑΦΜ του προσώπου που εμφανίζεται στο μισθωτήριο του φοιτητή»