ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Κι άλλη ανάκληση κριτσινιών

ΕΦΕΤ: Κι άλλη ανάκληση κριτσινιών

Με απόφαση του ΕΦΕΤ ανακαλούνται από την αγορά κριτσίνια ηλιόσπορου, τα οποία εμφάνισαν δυσάρεστη οσμή και γεύση λόγω τάγγισης του ηλιόσπορου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του φορέα, πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «Κριτσίνια Ηλιόσπορου Τσατσάκης», σε συσκευασία των 360 g, με τα εξής στοιχεία:i) Αριθμός παρτίδας 26042012 και ημ. λήξης 26/12/12ii) Αριθμός παρτίδας 08052012 και ημ. λήξης 08/01/13iii) Αριθμός παρτίδας 07062012 και ημ. λήξης 07/02/13Το προϊόν παρασκευάστηκε, συσκευάστηκε και διακινήθηκε στην εσωτερική αγορά από την επιχείρηση «Τσατσάκης Α.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου των εν λόγω παρτίδων του προϊόντος.