ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών

Αποκλίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών
Στα αποκλίνοντα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης προσετέθη ένα ακόμη στοιχείο...

Στα αποκλίνοντα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης προσετέθη ένα ακόμη στοιχείο, σύμφωνα με έκθεση που έγινε για λογαριασμό της Κομισιόν: η επανάληψη της ίδιας τάξης.

Η μελέτη της κατάστασης στις 27 χώρες της Ένωσης, αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ένωσης, αποκαλύπτει όχι μόνον τεράστιες διαφορές στα ποσοστά των μαθητών που αναγκάζονται να επαναλάβουν την τάξη, αλλά και πόσο αυτό είναι ανεξάρτητο από το επίπεδο της Παιδείας που λαμβάνουν. Αποκαλύπτεται ακόμη η μεγάλη διαφορά στη διαδικασία που ακολουθείται, έτσι ώστε οι συντάκτες της έκθεσης να συνομολογούν πως αυτό που επικρατεί σε κάθε χώρα είναι αποτέλεσμα ως επί το πλείστον της εκπαιδευτικής της παράδοσης και όχι συνειδητής εκπαιδευτική επιλογή.

Σε μια πρώτη ανάγνωση, θα μπορούσε κανείς να μπει στον πειρασμό να βγάλει το συμπέρασμα ότι όπου το σύστημα είναι «αυστηρό» και τα παιδιά υποχρεώνονται σε μεγάλο ποσοστό να επαναλάβουν την τάξη, η Παιδεία είναι καλύτερη. Για αυτό, λόγου χάρη, το Βέλγιο ή η Γαλλία έχουν πολύ υψηλά ποσοστά μαθητών που επαναλαμβάνουν την τάξη, ενώ η Ελλάδα και η Βουλγαρία που κατέχουν χαμηλές θέσεις στη διεθνή κατάταξη - έχουν χαμηλά ποσοστά μαθητών που κάνουν την ίδια τάξη.

Όμως, πρόκειται για εντελώς ψευδή εντύπωση: η Δανία και η Σουηδία, που βρίσκονται εξαιρετικά υψηλά στη διεθνή κατάταξη για την ποιότητα της παιδείας τους, έχουν επίσης πολύ χαμηλά ποσοστά παιδιών που επαναλαμβάνουν την τάξη.

Κοινοτικές πηγές έλεγαν ότι κάποιες χώρες εισέρχονται στον πειρασμό να μην αναγκάζουν τα παιδιά να επαναλάβουν την τάξη και να τα διευκολύνουν να προχωρούν τις τάξεις, ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο «εγκατάλειψης του σχολείου» και άρα αύξησης της ανεργίας και μάλιστα στο ανειδίκευτο προσωπικό όπου η κατάσταση είναι πιο οξυμένη. Για αυτό χώρες με χαμηλή ανεργία, όπως η Ολλανδία και η Γερμανία, δε φοβούνται να «κόβουν» τους μαθητές, παρά τον κίνδυνο αυτό να τους οδηγήσει….στις φάμπρικες.

Η έκθεση αποφεύγει να πάρει θέση για το ποιο σύστημα είναι το καλύτερο, αλλά αφήνει να εννοηθεί πως η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αμφισβητήσει κατά καιρούς τη μέθοδο της επανάληψης της ίδιας τάξης ως αποτελεσματική για τη βελτίωση της γενικής παιδείας των μαθητών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ