ΕΛΛΑΔΑ

Κατά 4 δισ. συρρικνώθηκε το εισόδημα των νοικοκυριών

Κατά 4 δισ. συρρικνώθηκε το εισόδημα των νοικοκυριών
Νέα συρρίκνωση της τάξεως του 10,6% εμφάνισε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 και διαμορφώθηκε στα 33,2 δισ. ευρώ από 37,2 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση κατά 11,3% των αποδοχών των εργαζομένων, στη μείωση κατά 10,2% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 17,7% των φόρων στο εισόδημα και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά.

Από τα στοιχεία της στατιστικής αρχής προκύπτει ότι το τρίτο τρίμηνο του 2012 οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία αυξήθηκαν στο 23,9% των συνολικών εσόδων (από 21,2% το τρίτο τρίμηνο 2011 και 18,3% το τρίτο τρίμηνο 2010). Παράλληλα, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας υποχώρησαν το τρίτο τρίμηνο πέρυσι στο 20,7% των συνολικών δαπανών (από 24% το τρίτο τρίμηνο 2011), ενώ οι κοινωνικές παροχές μειώθηκαν στο 35,9% των συνολικών δαπανών (από 43,5% το τρίτο τρίμηνο 2011).

Ως αποτέλεσμα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 6,1% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2011, σε 35,9 δισ. ευρώ από 38,2 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης (η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) ήταν -8,1% έναντι -2,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Ταυτόχρονα, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών μειώθηκαν κατά 11,3% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2011, σε 2,8 δισ. ευρώ από 3,2 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 15,4% από 16,1% το τρίτο τρίμηνο 2011.