ΕΛΛΑΔΑ

Καλύπτονται οι 26 κενές θέσεις ιεροδιδασκάλων στη Θράκη

Καλύπτονται οι 26 κενές θέσεις ιεροδιδασκάλων στη Θράκη

Στην κάλυψη των 26 κενών θέσεων Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου προχωράει η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, που έδωσε τη δημοσιότητα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 15 Οκτωβρίου.

Η κάλυψη των κατά Μουφτεία κενών θέσεων ιεροδιδασκάλων, θα σηματοδοτήσει τη συμπλήρωση του αριθμού των 9 Ιεροδιδασκάλων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί .

Οι προς κάλυψη θέσεις έχουν ως εξής:

α) ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ: έντεκα (11) θέσεις.

β) ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: δεκατρείς (13) θέσεις.

γ) ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ: δύο (2) θέσεις.

Οι ιεροδιδάσκαλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα (9) μηνών. Το έργο των ιεροδιδασκάλων είναι η διδασκαλία του Κορανίου στα Tεμένη της Θράκης ή εφόσον το επιθυμούν και προκύψει σχετική ανάγκη και σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης, σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των θρησκευτικών, κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμοδίου κατά περίπτωση διευθυντή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με αντίστοιχη μείωση της απασχόλησής τους στα τεμένη. Επιπλέον, προς κάλυψη επειγουσών αναγκών, οι ιεροδιδάσκαλοι μπορούν με απόφαση του οικείου Μουφτή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κεντρική Υπηρεσία της Μουφτείας, ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό και εντός του νομίμου ωραρίου, με αντίστοιχη μείωση της βασικής απασχόλησής τους, χωρίς πρόσθετες αποδοχές.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας όσοι έχουν ήδη προσληφθεί με τις Υπουργικές Αποφάσεις πρόσληψης ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες Κομοτηνής, Ξάνθης και Διδυμοτείχου. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, υπόδειγμα της οποίας μπορούν να προμηθευτούν από τις οικείες Μουφτείες, τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από το δικτυακό ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.minedu.gov.gr) και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ