ΕΛΛΑΔΑ

Υγειονομικοί έλεγχοι σε σχολεία και κυλικεία στον Πειραιά

Υγειονομικοί έλεγχοι σε σχολεία και κυλικεία στον Πειραιά

Υγειονομικούς ελέγχους σε κυλικεία και σχολεία του Πειραιά, πραγματοποίησαν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Υγειονομικών Ελέγχων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Συνολικά, ελέχθησαν τριάντα δύο σχολικά συγκροτήματα, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοινόχρηστους χώρους και τις αίθουσες σίτισης.

Σε ορισμένα απ' αυτά, δόθηκαν συστάσεις για βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών ενώ, όπου κρίθηκε απαραίτητο, απεστάλησαν έγγραφα προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες των σχολείων προκειμένου να μεριμνήσουν για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Έλεγχοι έγιναν επίσης, σε τριάντα κυλικεία σχολείων, στους υπεύθυνους των οποίων έγινε ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία και δόθηκαν συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση των υγειονομικών όρων λειτουργίας τους.